انتخاب شهردار با پرتاب سکه
  • شبکه خبری ای بی سی امروز نوشت که پس از پایان رای گیری و برابر بودن تعداد آراء، انتخاب شهردار یکی از شهرهای ایالت کنتاکی به پرتاب سکه کشید.

۱ |