ایران نام یوزپلنگ ایرانی
  • یوز در حال انقراض ایرانی با نام «ایران» در یک اتفاق تاریخی محیط زیستی در کشور سه قلو زائید.

۱ |