بازار خارجی
  • اقتصاد آنلاین چندی پیش گزارشی را منتشر کرد که در آن کارشناسان عنوان کرده بودند؛ اعلام زودتر از موعد "آزاد سازی ثبت سفارش و واردات برنج" پیامده های منفی برای بازار داخلی و خارجی به همراه دارد که از جمله آن افزایش جهانی قیمت برنج و ایجاد جو روانی منفی در بازار داخلی است، وزارت صمت در این ارتباط جوابیه را ارسال کرده است.

۱ |