باغ گیاه شناسی ملی مشهد
  • در حاشیه همابش سالانه مدیران ستادی،سرپرستان و روسای شعب شرکت بیمه «ما» و همزمان با رونمایی از طرح سامانه خدمات هوشمند بیمه «ما» درکشور، اعضای هیات مدیره، مدیرعامل شرکت بیمه «ما» به همراه سرپرست مدیریت روابط عمومی و تبلیغات و سرپرستی استان خراسان رضوی، از باغ گیاه شناسی ملی مشهد بازدید و با دستاوردهای مختلف این محیط طبیعی برای حفظ گونه های مختلف گیاهی آشنا شدند.

۱ |