بانک تعطیل می شود
  • علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت و به منظور صرفه جویی در مصرف برق، شعب بانک ها روزهای پنجشنبه در ماه مرداد تعطیل اعلام شد که از ابتدای شهریور ساعت کار پنجشنبه‌ها به روال سابق باز خواهد گشت.​

۱ |