تهران نما
  • نماهنگ‌های «تهران نما» برای معرفی جاذبه‌های گردشگری پایتخت، توسط ستاد گردشگری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، تولید شد.

۱ |