توافق در مذاکرات
  • امروز نماینده چین در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین تصریح کرد همه مذاکره‌کنندگان اتفاق نظر دارند که مذاکرات وین وارد مرحله نهایی شده است. اینکه این مرحله نهایی دقیقا چه زمانی است را نمی دانیم، اما آنچه که مسلم است توافق در دسترس است. اما این توافق چه تاثیری بر روی معیشت مردم خواهد داشت؟

۱ |