ثبت چک
  • قابلیت ثبت، تایید، انتقال و استعلام چک‌های جدید در سامانه صیاد، پس از ایجاد در اپلیکیشن همراه‌نوین، در «اینترنت‌بانک اقتصادنوین» نیز فراهم شد.

  • از آنجایی که پرداخت غیر نقدی و با استفاده از دسته چک ها حجم بالایی از معاملات افراد به ویژه در مبادلات بزرگ را تشکیل داده و همچنین با وجود مشکلات و چالش های متعددی که در پرداخت با استفاده از این روش وجود دارد مانند عدم وصول چک ، نا معتبر بودن آن ، عدم وجود اعتبار کافی در حساب فرد صادر کننده چک متناسب با مبلغ آن و … لذا بانک مرکزی به منظور برطرف کردن این مشکلات اقدام به طراحی سامانه چک های الکترونیکی صیاد کرده است .

۱ |