حقوق بازنشستگان
  • عبدالملکی وزیر کار از تخصیص بودجه به سهام عدالت، یارانه نقدی و حقوق بازنشستگان خبر داد و گفت: زمان‌بندی‌ها و نحوه اجرای طرح تخصیص به سهام عدالت، یارانه نقدی و حقوق بازنشستگان هنوز نهایی نشده است.

  • خبر جدید از پاداش بازنشستگان

  • تحولات در گذر است و اخبار روز هیچ گاه متوقف نخواهد شد؛ خبر‌هایی رسمی و گاه غیر رسمی؛ خبر‌هایی که مورد توجه قرار می‌گیرد یا ممکن است همه به راحتی از کنار آن بگذرند. رسانه‌های خبری هر یک به فراخور وابستگی جناحی خود، خبر‌هایی را برجسته می‌کنند و در مواردی هم از کنار آن می‌گذرند. اگر خبر به‌ما‌هو خبر موضوعیت داشته باشد، وابستگی جناحی نباید در کمرنگ و پر رنگ منتقل کردن آن تأثیری داشته باشد.

  • عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی درباره آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۹ توضیحاتی داد.

۱ |