سازمان های دولتی
  • در خصوص کشف ماینر در دستگاه‌های دولتی پلیس امنیت اقتصادی اطلاعاتی را اعلام کرد. بر اساس اعلام پلیس امنیت اقتصادی ماینرهای خاموش در تعدادی از سازمان‌های دولتی وجود داشت.

  • نوسانات شدید قیمت ارز، افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید سیم و کابل و وضع قوانین کارشناسی نشده، از یک سو و حمایت‌گر نبودن سازمان‌های دولتی از سوی دیگر، معضلات متعددی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که نتیجه آن تعطیلی این واحد‌های تولیدی است.

  • پس از شدت گرفتن بارش برف و کاهش دما در کشور ، فعالیت برخی فرودگاه ها دچار اختلال شد.

۱ |