سوالات جنسی
  • پرسیدن سوالات جنسی در خواستگاری، برای بسیاری از افراد به شکل تابو درآمده و پرسیدن این سوالات در جلسه خواستگاری را نوعی شرم و ننگ می دانند اما پرسیدن این سوالات قبل از ازدواج، برای انتخاب و تصمیم نهایی شما بسیار مهم است.

  • بچه‌ها گاهی با کنجکاوی بیش از حد در زمینه مسائل جنسی والدین را گیر می‌اندازند. اما پاسخ دادن به سؤالات جنسی کودکان یکی از وظایف و مسئولیت‌های والدین است که متاسفانه اکثر آن‌ها از صحبت در این رابطه با کودکان خود هراس دارند و یا شانه خالی می‌کنند.

۱ |