شرط وزیر آموزش و پرورش شدن
  • از میان ده‌ها مورد، که لازم می‌آوَرَد تا وزیر آموزش‌وپرورش در بدنه‌ی آموزش‌وپرورش بالیده و رشدیافته باشد، تنها به چند موردو نه لزوماً مهم‌ترین‌ها اشاره می‌کنیم که درادامه می خوانید.

۱ |