طرح سهمیه بندی بنزین در کیش
  • خبر افزایش قیمت بنزین و به دنبال آن تغییر در نحوه سهمیه بندی بنزین بسیاری را نگران کرده است. این خبر در پی افزایش دو ماه اخیر و به دنبال اصلاح یارانه ها منتشر شد که واکنش‌ها و اعتراضاتی را به همراه داشته است.

۱ |