فرامین 8 گانه رئیس جمهور
  • مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، در آخرین روزهای سال 1400 با حضور در مرکز تحقیقات و نوآوری سایپا از نزدیک از دستاوردها و پروژه های تحقیقاتی و پژوهشی این شرکت در زمینه طراحی و ساخت محصولات جدید بر روی پلت فرم های سایپا و برنامه های توسعه محصول گروه خودروسازی سایپا بازدید کرد.

۱ |