قانون جهش تولید
  • با توجه به هدفگذاری کلان اقتصادی و برنامه تحول دولت، موضوعاتی نظیر: تسهیل گری خدمات، بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان در رفع چالش های صنعت بیمه و ارائه خدمات متقابل این صنعت به صورت جدی پیگیری خواهد شد.

۱ |