قرنطینه پایتخت
  • علیرضا زالی اعلام کرد که برنامه قرنطینه هوشمند در سه استان کشور در حال اجرا است و برای اجرای این طرح در استان تهران آمادگی کامل داریم.

  • ناجی گفت: باید دو تا سه هفته کشور را قرنطینه کامل کرد یا شهر‌های قرمز را قرنطینه کرد تا سکون کامل در کشور ایجاد شود و مردم همگی در خانه‌ها بمانند و این قرنطینه را کامل اجرا کنیم. با ادامه روند فعلی ممکن است تعداد کشته‌ها در روز‌های آینده به اعداد ۹۰۰ نفر و بالاتر در روز برسد.

۱ |