قیمت دلار ام
  • نرخ ارز در صرافی ملی و نرخ رسمی ۴۶ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی نشان‌دهنده افزایش نرخ ۱۹ ارز، کاهش قیمت ۲۰ ارز و ثبات قیمتی در ۷ نرخ دیگر است.

۱ |