محسن قاسمی درگذشت
  • محسن قاسمی قهرمان اسبق کشتی لرستان و ایران پس از اینکه چندین ماه در حالت کما قرار داشت، شب گذشته به دیار حق شتافت.

۱ |