محسنی اژه ای
  • رئیس سازمان بازرسی در دیدار رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: گاهی حتی یک بانک راضی به ارائه تسهیلات به برخی اشخاص نبوده اما فشارهای سیاسی افراد ذینفوذ عامل پرداخت خارج ضابطه تسهیلات بانکی شده است.

  • صفحه محسنی اژه‌ای در اینستاگرام از دسترس خارج شد.

  • شبکه مردمی اطلاع رسانی(شمانیوز): معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه ختم جلسه دادگاه «م.ه» به معنای ختم رسیدگی نیست، گفت: ختم جلسه دادگاه با ختم رسیدگی متفاوت است، بنابراین نمی‌توان گفت که پس از اتمام دادگاه بلافاصله رای صادر می‌شود.

۱ |