مرد هزارچهره
  • جواد عزتی با نقش آفرینی در سریال زخم کاری بر سر زبان ها افتاد. جواد عزتی از ابتدای شروع بازیگری همیشه در نقش های کمدی بازی کرده بود ولی در بین نقش های کمدی اش با بازی در سریال زخم کاری بیشتر از قبل مورد توجه قرار گرفت.

۱ |