مقصد مواد مخدر در جهان
  • وبسایت ژئوپلیتیکال با تاکید بر افزایش مصرف مواد مخدر در میان جوانان سعودی اعلام کرد که عربستان متولی مقدس ترین اماکن اسلامی به عنوان یکی از بزرگترین مقاصد جهان برای مواد مخدر است.

۱ |