نماینده مردم اصفهان در مجلس
  • مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان علیرغم گذشت ۳ ماه از ابتدای سال ۱۴۰۱ هنوز اجرایی نشده است. بازنشستگانی که عمر خود را در خدمت گذرانده‌اند و اکنون به جای استراحت و کم شدن دغدغه‌شان باید همچنان نگران این باشند که حقوق شان چه میزان افزایش یافته و این افزایش حقوق چه وقت اعمال می‌شود.

۱ |