هلدینگ کسب و کار سبا
  • تفاهم همکاری سه جانبه فی مابین شرکت سهامی بیمه ایران ، کمیسیون ملی یونسکو و هلدینگ کسب و کار سبا ، صبح روز شنبه اول مرداد 1401، طی مراسمی به امضای حسن شریفی رئیس هیات مدیره ومدیر عامل بیمه ایران ، حجت الله ایوبی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو و محسن احمدی مدیرعامل هلدینگ کسب و کارسبا رسید.

۱ |