پلاک خوان
  • یکی از متداول ترین روش هایی که برای حفط آرامش و تامین امنیت در مجتمع های مسکونی استفاده می شود مجهز کردن مجموعه به تجهیزات حفاظتی مانند گیت کنترل تردد، راهبند و سیستم های کنترل هوشمند است که ما در این بخش از مقاله قصد داریم به بررسی دقیق تر مواردی که ممکن است امنیت افراد را در این مجتمع ها تهدید کند، بپردازیم و روش هایی که برای پیشگری از آن ها استفاده می شود را خد متتان معرفی کنیم.

۱ |