کارگردان جوکر
  • احسان علیخانی تهیه کننده مجموعه جوکر است اما به خود او اجازه ندادند که مجری این برنامه باشدبه همین علت شایعه ممنوع التصویر شدن این مجری توانمند در فضای مجازی مطرح شده است.این ممنوع التصویر شدن علیخانی به صدا و سیما ارتباطی ندارد.

۱ |