شمانیوز

برنامه درسی شبکه آموزش روز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۹ را در ادامه مشاهده کنید.

به گزارش خبرنگار شمانیوز : جدول برنامه درسی فردا چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت شبکه آموزش به شرح زیر است.

 

جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش متوسطه دوره اول

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس ریاضی پایه ۹ نهم متوسطه اول

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه ۷ هفتم متوسطه اول

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس زبان انگلیسی پایه ۹ نهم متوسطه اول

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه ۸ هشتم متوسطه اول

 

جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس بازی و ریاضی پایه اول

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس فارسی و نگارش پایه سوم

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

 

جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه آموزش دوره متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت١۵ درس آمادگی دفاعی پایه١٠ تمام رشته ها

ساعت۱۵:٣٠ درس زبان انگلیسی ٢ پایه ١١ تمام رشته ها .

ساعت۱۶ درس فارسی٢ پایه١١تمام رشته ها .

ساعت۱۶:٣٠ درس زبان انگلیسی ٣ پایه١٢ تمام رشته ها

ساعت ١٧ درس فیزیک ١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک

 

جدول پخش برنامه های درسی ۱۰ اردیبهشت ۹۹ شبکه چهار:

رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس تاریخ ٢ پایه ١١ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس فلسفه ٢ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس اقتصاد پایه١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا ٩:۵۵ درس دانش فنی پایه – فناوری های نوین – رشته کامپیوتر پایه ۱۰ – شاخه فنی حرفه ای

ساعت ٩:۵۵ تا۱٠:٢۵ درس فیزیک – پایه ۱۰ و ۱۱ – جریان و مدار الکتریکی – شاخه فنی حرفه ای

١٠:٢۵ تا ۱٠:۵٠ درس عناصر و جزئیات – پایه۱۱ – رشته نقشه کشی معماری – شاخه فنی حرفه ای

۵٠: ١٠ تا١١:١۵ درس ریاضی۳ – پایه۱۲ زمینه صنعت -تشخیص صعودی و نزولی بودن توابع-شاخه فنی حرفه ای

١۵: ١١تا ١١:۴٠ درس نقشه برداری، پیاده سازی و کنترل-پایه۱۲-رشته ساختمان-شاخه فنی حرفه ای

۴٠: ١١ تا ١٢ درس مبانی هنرهای تجسمی-پایه۱۰-کنتراست رنگ ها-رشته گرافیک-شاخه فنی حرفه ای

برنامه های درسی و ساعات پخش تدریس دروس مقاطع ابتدایی، متوسطه اول، متوسطه دوم و هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش هر روز از صبح تا اواخر شب به روی آنتن دو شبکه آموزش و چهار می رود.

برنامه درسی شبکه آموزش ۱۰ اردیبهشت در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان، معلمان و والدین آنها می رسد.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    
    روی خط رسانه