شمانیوز

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 20 شهریور ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 20 شهریور ۹۹ اعلام شده است

برنامه درسی شبکه آموزش پنجشنبه 20 شهریور ۹۹ در همین صفحه به اطلاع دانش آموزان عزیز می رسد. برنامه درسی شبکه آموزش روز پنجشنبه 20 شهریور ۹۹ اعلام شده است.

 

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣ شناخت مواد و مصالح پایه ١٠ رشته نقشه کشی و معماری

ساعت٨:٣٠ تا ٩معرفی نرم افزار‌های تخصصی تمام پایه‌ها رشته صنایع چوب

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ مقدمه‌ای بر عکاسی دیجیتال پایه ١٠ رشته عکاسی

ساعت ٢٠:۵٠ تا ٢١:١۵کاربرد فناوری‌های نوین - دروس شایستگی غیرفنی

ساعت ٢١:١۵ تا٢١:۵٠ ارتباط موثر-درس مشترک زمینه خدمات

 

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت١١:١٠ تا١١:٣۵علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت١٢ تا ١٢:٢۵مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵تا١٢:۵٠علوم تجربی و تفکر پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵تا ١٣:۴۵پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

 

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵تفکر و سبک زندگی پایه هفتم (درس اول)

ساعت ١۵تا١۵:٣٠ تفکر و سبک زندگی پایه هشتم (درس اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶آمادگی دفاعی پایه نهم (درس اول)

 

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

موضوع: ویژگی‌های دانش آموزان قرن ٢١ (بخش ٢) از تئوری تا عمل

 

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ عربی زبان قرآن١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ عربی زبان قرآن ٢ پایه یازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨ عربی زبان قرآن٣ پایه دوازدهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت٢٠ تا٢٠:٢۵ درس ریاضی٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت٢٠:٢۵تا٢٠:۵٠ درس ریاضی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

 

شبکه چهار:

ساعت ۸:علوم و فنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:۳۰ درس تاریخ ۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۹؛ درس نگارش۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته ها.

ساعت۹:۳۰درس علوم وفنون ادبی ۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰؛ درس علوم وفنون ادبی ادبی۲پایه۱۱رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی.

ساعت۱۰:۳۰درس زبان خارجی ۲پایه۱۱مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت۱۱ درس هندسه ۳پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۳۰درس هندسه۲ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲درس ریاضی و آمار۱ پایه۱۰رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۲:۳۰درس هندسه۳ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied