شمانیوز

جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش‌آموزان ابتدایی و متوسطه در روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۹۹ از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما اعلام شد.

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن سیما در روز سه‌شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ پخش می‌شود، به شرح زیر است:

 

شبکه ‌آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت ٨ تا ٨:۳۰ بررسی استاندارد نازک‌دوزی رشته پوشاک

ساعت ٨:٣٠ تا ٩ مدیریت تولید رشته صنایع چوب - پایه ١١

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ پایگاه‌های اینترنتی رشته رایانه - پایه١٢

ساعت ۲۰:۵۰ تا ۲۱:۱۵ تجارت الکترونیک و امنیت شبکه پایه ۱۲ رشته کامپیوتر و نرم‌افزار شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٢١:١۵ تا ٢١:۵٠ مفاهیم و کاربرد تولید محتوی- رشته کامپیوتر - مشترک پایه‌های ۱۱ و ۱۲ شاخه کار و دانش

پایه ابتدایی:

ساعت ١٠:۴۵ تا ١١:١٠ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣۵ فارسی و نگارش پایه دوم

ساعت ١١:٣۵ تا ١٢ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت ١٢ تا ۱۲:۲۵ بازی و ریاضی پایه چهارم

ساعت ١٢:٢۵ تا ١٢:۵٠ فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا ١٣:۴۵ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵:٠٠ علوم تجربی پایه هفتم (فصل اول)

ساعت ١۵:٠٠ تا ١۵:٣٠ علوم تجربی پایه هشتم (فصل اول)

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ علوم تجربی پایه نهم (فصل اول)

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ دوره آموزش مجازی توسعه مهارت‌های حرفه‌ای دبیران

موضوع: انجام پروژه عملی با پاورپوینت-۳

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا ١٧ زیست‌شناسی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠ زیست‌شناسی ٢ پایه یازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ زیست‌شناسی٣ پایه دوازدهم رشته علوم تجربی

ساعت ٢٠ تا ٢٠:٢۵ درس فیزیک١ پایه دهم رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ٢٠:٢۵ تا ٢٠:۵٠ ریاضی١ پایه دهم رشته علوم تجربی

شبکه چهار:

ساعت ۷:۳۰ درس جامعه‌شناسی۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس جامعه‌شناسی۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۸:۳۰ درس جامعه‌شناسی۱ پایه ۱۰ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۰:۱۵ درس زبان خارجی۳ پایه ۱۲ مشترک تمامی رشته‌ها

ساعت ۱۰:۴۵ درس زبان خارجی۲  پایه۱۱ مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس جغرافیای ایران پایه۱۰ مشترک همه رشته‌ها

ساعت ۱۱:۴۵ درس حسابان۲ پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۲:۱۵ درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۲:۴۵ درس هندسه۱ پایه۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۳:۱۵ درس حسابان۲ پایه ۱۲ رشته ریاضی فیزیک

 

شبکه معارف:

ساعت ۱۵ درس تاریخ اسلام۳ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۵:۳۰ درس احکام۳ پایه۱۲

ساعت ۱۶ درس علوم معارف۲ پایه۱۱

ساعت ۱۶:۳۰ عربی زبان قرآن۳ پایه۱۲؛

آموزش داده خواهد شد.

 

منبع: ایسنا

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied