شمانیوز

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه چهارم مهر برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه چهارم مهر برای دانش‌آموزان تمام مقاطع تحصیلی از شبکه‌های‌ آموزش، قرآن و چهار اعلام شد.

 

جدول دروس مدرسه تلویزیونی جمعه چهارم مهرماه به شرح زیر اعلام شد:

شبکه ‌آموزش

فنی و حرفه ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ : اسکلت سازی- پایه ۱۱ - رشته ساختمان - شاخه فنی، حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩ : دانش فنی تخصصی/ادامه پودمان اول - پایه۱۲- رشته طراحی و دوخت - شاخه فنی وحرفه ای

ساعت ٩ تا ٩:٣٠ : کارگاه گرافیک _ پایه ۱۲ _ رشته گرافیک _ شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

فارسی وزندگی

بامحوریت پایه اول

خانم زهره جانی پور

ساعت ۱۰:۴۵تا۱۱:۱۰

ریاضی وزندگی

بامحوریت پایه پنجم

خانم سیده زینت موسوی

ساعت ۱۱:۱۰تا۱۱:۳۵

علوم تجربی وزندگی

بامحوریت پایه ششم

خانم معصومه عسگری

ساعت ۱۱:۳۵تا۱۲:۰۵

توانمندسازی معلمان

یادگیری مبتنی بربازی

آقای مجیدبایرامی

ساعت ۱۲:۰۵تا۱۲:۳۰

اولیا ومعلمان

مشکلات یادگیری دانش آموزان

خانم آزیتا محمودپور

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۲:۵۵

اولیا وکودکان پایه اولی

مهارت های فرزندپروری

خانم فاطمه شورچی

ساعت ۱۲:۵۵تا۱۳:۲۰

فارسی ونگارش (مقدماتی)

ویژه دانش آموزان ناشنوا

خانم محبوبه طاهری

ساعت ۱۳:۲۰تا۱۳:۴۵

متوسطه اول:

ساعت ١۴:٣٠ تا١۵:٠٠

کار و فناوری /پودمان نوآوری و فناوری -قسمت دوم پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠

کار و فناوری /پودمان کاربا فلزات - قسمت دوم پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

کار و فناوری/ پودمان الگوریتم - قسمت دوم پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

مدیریت کلاس شخصیت شناسی و تاثیرش در یادگیری موثر ۵

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧

تفکر و سواد رسانه ای /درس انتخابی پایه١٠ مشترک تمامی رشته ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

زمین شناسی پایه ۱۱ علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا١٨

تاریخ معاصر پایه ۱۰ رشته علوم تجربی و ریاضی

شبکه 4

ساعت۷:۳۰درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۸ درس فارسی۲پایه۱۱ مشترک همه رشته ها.

ساعت۸:۳۰درس علوم وفنون ادبی۲ پایه۱۱ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۰:۱۵درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی .

ساعت۱۰:۴۵درس نگارش۱و۳ پایه۱۰مشترک تمام رشته ها.

ساعت۱۱:۱۵درس تاریخ۳پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضی آمار۳ پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

شبکه قران ومعارف اسلامی

ساعت۱۵درس اصول وعقاید۳ پایه۱۲رشته علوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۵:۳۰درس اصول وعقاید۲پایه۱۱رشته علوم و معارف قرآنی

ساعت۱۶درس دین وزندگی۲پایه ۱۱رشته ریاضی و تجربی.

ساعت۱۶:۳۰درس اصول عقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف اسلامی.

منبع : برنا

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

آنچه دیگران میخوانند :
    تبلیغات متنی
    
    روی خط رسانه