شمانیوز

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از مدرسه تلویزیونی پخش می‌شود، اعلام شد.

برنامه درسی دانش‌آموزان دوره‌های ابتدایی و متوسطه که دوم آبان از شبکه‌های آموزش، چهارم و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد.

شبکه آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنیساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه‌ای و کاردانش:

ساعت٨ تا ٨:٣٠ الگوسازی بلوز / رشته طراحی دوخت - پایه ۱۱- شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت٨:٣٠ تا ٩ آشنایی با جزئیات دستگاه تراشکاری/ رشته تراشکاری - پایه ۱۰ - شاخه کاردانش و فنی‌وحرفه‌ای

ساعت ۹ تا ۹:۳۰ تعمیر سیستم برق خودرو /رشته مکانیک -پایه ۱۱- شاخه فنی‌و حرفه‌ای

دوره‌های ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠ ریاضی و زندگی با محوریت پایه چهارم

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰ ریاضی و زندگی با محوریت پایه پنجم

ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۲:۰۰ریاضی زندگی با محوریت پایه ششم

ساعت۱۲:۰۰ تا۱۲:۳۰ کار و فناوری پایه ۶

ساعت۱۲:۳۰ تا ۱۳:۰۰ اولیاء و معلمان -مشکلات یادگیری دانش‌آموزان

ساعت۱۳:۰۰ تا ۱۳:۳۰ فارسی و نگارش (مقدماتی) ویژه ناشنوایان

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰ کار و فناوری- (فناوری اطلاعات) پایه هفتم

ساعت ١۵:٠٠ تا١۵:٣٠ کار و فناوری - آموزش الکترونیک پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶ کار و فناوری -ترسیم با رایانه پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه:

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ آموزش مجازی- جمع بندی دوره مقدماتی

متوسطه دوم:

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ تفکر و سواد رسانه‌ای - درس انتخابی - مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
زمین شناسی - پایه ۱۱- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧:٣٠ تا ١٨ تاریخ معاصر - پایه ۱۱ -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰ درس علوم وفنون ادبی۳پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی وعلوم و معارف اسلامی

ساعت ۸ درس فارسی۲ پایه۱۱ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت۸:۳۰ درس علوم وفنون ادبی ۲پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۱۵ درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۴۵ درس نگارش ۱و۲پایه۱۰ مشترک تمام رشته‌ها

ساعت ۱۱:۱۵ درس تاریخ۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت ۱۱:۴۵ درس ریاضی آمار ۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی

ساعت۱۲:۱۵درس حسابان۱ پایه۱۱رشته ریاضی فیریک

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک ۱پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۳:۱۵درس ریاضی وآمار۳ پایه۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم ومعارف اسلامی

شبکه قرآن و معارف

ساعت ۱۵ درس اصول و عقاید۳ پایه۱۲ رشته علوم و معارف

ساعت۱۵:۳۰ درس اصول وعقاید۲ پایه۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ۱۶ دین و زندگی۲ پایه۱۱ر علوم تجربی و ریاضی

ساعت۱۶:۳۰درس اصول وعقاید۱پایه۱۰رشته علوم ومعارف

 

 

منبع: فارس

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied