شمانیوز

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزش وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد که در خرداد ۱۴۰۰ فقط امتحانات پایه‌های نهم و دوازدهم و داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگسالان به صورت حضوری برگزار می شود.

علیرضا کمرئی، معاون آموزش متوسطه  وزارت آموزش و پرورش  در جلسه مجازی معاون آموزش متوسطه با معاونین آموزش متوسطه استان‌ها توضیحاتی را درباره روند آموزش در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰، ضرورت تغییرات در روند آموزش در عرصه بین‌الملل و تغییر رویکردهای جدید در نظام آموزشی دنیا با توجه به شرایط شیوع  کرونا  و همچنین امتحانات خردادماه ۱۴۰۰ و مسائل پیرامون مأموریت‌های معاونت آموزش متوسطه توضیحاتی را ارائه کرد.​

علیرضا کمرئی در این جلسه عنوان کرد: برای اهداف آموزشی و یادگیری دانش آموزان و استمرار یادگیری باید مدیریت عالی داشته باشیم و با اعمال مدیریت خوب بر اهداف گذشته استمرار داشته باشیم. تدریس مؤثر از اهداف ماست و باید بر کلاس‌های درس نظارت کامل داشته باشیم.

همچنین در این جلسه مجازی، خسروساکی، رئیس  مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی  نیز به روند برگزاری  امتحانات  خرداد ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: تغییر رویکرد شیوه سنجش و ارزشیابی از شرایط سنتی به شیوه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی شایستگی محور با تمرکز بر ارزشیابی تکوینی به منظور ارتقای کیفیت و بهبود فرایند یاددهی -یادگیری است.

وی افزود:  امتحانات خرداد ۱۴۰۰  فقط برای دانش آموزان پایه نهم و دوازدهم بر اساس مصوبه ۹۷۷ شورای عالی آموزش و پرورش به صورت حضوری و برای سایر پایه‌ها و دروس غیرفنی و پایه فنی، مسئولیت برنامه ارزشیابی برعهده مدیر مدرسه با تصمیمات شورای مدرسه است.

رئیس مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی ادامه داد: همچنین امتحانات داوطلبان آزاد، جهشی، ایثارگران و بزرگسالان به صورت حضوری برگزار می‌شود.

به گفته ساکی، امتحانات دروس شایستگی‌های فنی و استانداردهای مهارت، شاخه‌های تحصیلی فنی حرفه‌ای و کاردانش به صورت حضوری بوده و طراحی سوال بر اساس وضعیت قرمز طراحی خواهد شد.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied