شمانیوز
شما نیوز

فال عطسه شنبه تا جمعه | فال عطسه هفتگی

فال عطسه شنبه تا جمعه | فال عطسه هفتگی

فال عطسه یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز در ساعات مختلف و در ایام هفته را بیان می کند.

به گزارش شمانیوز: فال عطسه یکی از جذاب ترین و پرطرفدارترین فال ها می باشد که معنی عطسه کردن در طول شبانه روز در ساعات مختلف و در ایام هفته را بیان می کند.

 فال عطسه روز شنبه

اگر در این ساعات صبح روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح: روز خوبی خواهید داشت.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح: مواظب کارهایتان باشید.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح: مطمئن باش دوستت دارد.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:خوشحالی

عطسه در ساعت 10 تا 11: با تو صحبت خواهد کرد.

عطسه در ساعت 11 تا 12: دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهر و بعد از ظهر روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13: مواظب خودت باش

عطسه در ساعت 13 تا 14: با فردی دیدار خواهی کرد.

عطسه در ساعت 14 تا 15: اتفاق بدی می افتد.

عطسه در ساعت 15 تا 16: از کسی مهربانی دریافت می کنی.

عطسه در ساعت 16 تا 17: یک روز خوب در پیش داری.

عطسه در ساعت 17تا 18: به تو فکر می کند.

عطسه در ساعت 18 تا 19: برای او ارزشمند هستی.

اگر در این شب روز شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20: کمکش کن.

عطسه در ساعت 20 تا 21: دیدار غیر منتظره ای در پیش داری.

عطسه در ساعت 21 تا 23: درباره تو صحبت می کند.

عطسه در ساعت 23 تا 24: در خواب تو را می بیند.

 

فال عطسه روز یک شنبه

اگر در این ساعات صبح روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:کمی صبر کن سپس کارت را شروع کن.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:امروز اتفاق خوشحال کننده ای در پیش داری.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:با فرد مورد علاقهات دیدار خواهی داشت.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:او می خواهد تو را ببیند.

عطسه در ساعت 10 تا 11:با تو صحبت می کند.

عطسه در ساعت 11 تا 12:دوستت دارد.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:مواظب خودت باش.

عطسه در ساعت 13 تا 14:به گذشته فکر کن.

عطسه در ساعت 14 تا 15:زیبا به نظر می رسی.

عطسه در ساعت 15 تا 16:عجله در دوستی داری

عطسه در ساعت 16 تا 17:در کارهایت کمی ناراحتی.

عطسه در ساعت 17تا 18:در کارهایت به تو کمک می کند.

عطسه در ساعت 18 تا 19:صبور باش.

اگر در این شب روز یک شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:منتظر باش.

عطسه در ساعت 20 تا 21:خیانت می کنی.

عطسه در ساعت 21 تا22:صحبت در مورد توست.

عطسه در ساعت 22 تا 23:به رفتارت اهمیت می دهد.

عطسه در ساعت 23 تا 24:خواب خوشی می بینی.

 

فال عطسه روز 2شنبه

اگر در این ساعات صبح روز دوشنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:روز بدی داری.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:انتظار هر کسی را داری او می آید.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:از دست فردی ناراحت می شوی.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:به تو می اندیشد.

عطسه در ساعت 10 تا 11:با کسی که دوستش داری دیدار می کنی.

عطسه در ساعت 11 تا 12:غمگینی

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز دو شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:به آرزوهایت می رسی.

عطسه در ساعت 13 تا 14:از تو طرفداری می کند.

عطسه در ساعت 14 تا 15:راه سختی در پیش داری.

عطسه در ساعت 15 تا 16:دوستت دارد.

عطسه در ساعت 16 تا 17:موضوع صحبت تو هستی.

عطسه در ساعت 17تا 18:تو آرزویش هستی.

عطسه در ساعت 18 تا 19:ازدواج

اگر در این شب روز دو شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:تهدید خواهی شد.

عطسه در ساعت 20 تا 21:کسی که سالها اورا ندیده ای را می بینی.

عطسه در ساعت 21 تا 22:یک شب ترسناک خواهی داشت.

عطسه در ساعت 22 تا 23:یک اتفاق خوب در پیش داری.

عطسه در ساعت 23 تا 24:خوابهای خوش

 

فال عطسه روز 3شنبه

اگر در این ساعات صبح روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:یک خیال

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:مواظب دوستانت باش

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:دررویایی هستی ولی نمیدانی

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:خوابهایت به حقیقت می پیوندد

عطسه در ساعت 10 تا 11:با او رابطه برقرار میکنی

عطسه در ساعت 11 تا 12:از خوابی وحشت داری

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:هوشیار باش.

عطسه در ساعت 13 تا 14:بیش از حد کنجکاوی.

عطسه در ساعت 14 تا 15:فامیل میشوید.

عطسه در ساعت 15 تا 16:به زیبائیت نناز.

عطسه در ساعت 16 تا 17:به فکر آرزوهای گذشته ات باش.

عطسه در ساعت 17تا 18:دیدار با کسی که دوستش داری.

عطسه در ساعت 18 تا 19:نامه ای دریافت میکنی.

اگر در این شب روز سه شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:منتظری

عطسه در ساعت 20 تا 21:به فکر فردا باش

عطسه در ساعت 21 تا 22:مضطربی

عطسه در ساعت 22 تا 23:کسی راجع به تو حرف می زند.

عطسه در ساعت 23 تا 24:به فکرت می رسد.

 

فال عطسه روز 4شنبه

اگر در این ساعات صبح روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:خواب تو را می بیند.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:درموردت کنجکاوی میکند.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:مغرورنباش.

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:اتفاقی برایت می افتد.

عطسه در ساعت 10 تا 11:هرگز فراموشت نمیکند.

عطسه در ساعت 11 تا 12:به تو فکر میکند.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:هوشیار باش

عطسه در ساعت 13 تا 14:به تو احترام میگذارد.

عطسه در ساعت 14 تا 15:به حرف مردم اعتماد دارد.

عطسه در ساعت 15 تا 16:از تو خوشش می آید.

عطسه در ساعت 16 تا 17:درست فکر کن.

عطسه در ساعت 17تا 18:یک خبر جدید در راه است.

عطسه در ساعت 18 تا 19:دوست عزیزت می آید.

اگر در این شب روز چهار شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:در تکاپو هستی.

عطسه در ساعت 20 تا 21:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه در ساعت 21 تا 22:صحبت درباره توست.

عطسه در ساعت 22 تا 23:منتظر کسی هستی

عطسه در ساعت 23 تا 24:ازدواج

 

فال عطسه روز 5شنبه

اگر در این ساعات صبح روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:نامه دریافت میکنی.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:دیدارغیر منتظره داری.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:جوابش رابده .

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:صحبت مهمی دارید.

عطسه در ساعت 10 تا 11:دوست دارد تو را ببیند.

عطسه در ساعت 11 تا 12:دیدار خواهی داشت.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:خبر خوش در پیش داری.

عطسه در ساعت 13 تا 14:دلت پیش اوست.

عطسه در ساعت 14 تا 15:دوستت دارد.

عطسه در ساعت 15 تا 16:اذیتش نکن.

عطسه در ساعت 16 تا 17:بعدازظهر خوشی داری.

عطسه در ساعت 17تا 18:مواظب اوقات باش.

عطسه در ساعت 18 تا 19:تو را دوست دارد و نمیدانی.

اگر در این شب روز پنج شنبه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:هیچ اتفاقی نمی افتد.

عطسه در ساعت 20 تا 21:به کارهایش فکر کن.

عطسه در ساعت 21 تا 22:خیانت کار نباش.

عطسه در ساعت 22 تا 23:دیداری در پیش داری.

عطسه در ساعت 23 تا 24:خوش بختی در انتظار توست.

 

فال عطسه روز جمعه

اگر در این ساعات صبح روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 6 تا 7 صبح:کمی صبر کن.

عطسه در ساعت 7 تا 8 صبح:فامیل میشوید.

عطسه در ساعت 8 تا 9صبح:زیبایی امامغرور

عطسه در ساعت 9 تا 10 صبح:به مسافرت میروی.

عطسه در ساعت 10 تا 11:با او رابطه برقرار میکنی.

عطسه در ساعت 11 تا 12:اولین عشقش هستی.

اگر در این ساعات ظهرو بعد از ظهر روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 12 تا 13:صحبت درباره توست.

عطسه در ساعت 13 تا 14 :به میهمانی میروی.

عطسه در ساعت 14 تا 15:عاشق او میشوی.

عطسه در ساعت 15 تا 16:او را میبینی مطمئن باش.

عطسه در ساعت 16 تا 17:اولین عشقشی

عطسه در ساعت 17تا 18:خیانت کار نباش

عطسه در ساعت 18 تا 19:ازدواج خواهی کرد.

اگر در این شب روز جمعه عطسه می کنید، اتفاقات زیر برایتان می افتد:

عطسه در ساعت 19 تا 20:اگر باکسی درددل می کنی مراقب باش.

عطسه در ساعت 20 تا 21:در رنج و سختی قرار می گیری.

عطسه در ساعت 21 تا 22:درباره خودت بیاندیش.

عطسه در ساعت 22 تا 23:به صحبت مردم اهمیت نده.

عطسه در ساعت 23 تا 24:مراقب خودت باش.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

  • اخبار داغ
  • پربحث‌ترین ها
  • اخبار روز
  • پربیننده ترین
تبلیغات متنی