شمانیوز

چندی قبل دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…

ایران ناز نوشت : چندی قبل  دختر ۲۲ ساله‌ ای‌ به‌ نام‌ فهیمه‌ برای‌ رفتن‌ به‌ آموزشگاه‌ از منزل‌شان‌ در منطقه‌ شهران‌ خارج‌ شد و دیگر برنگشت‌. پدر فهیمه‌ که‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ دخترش‌ نگران‌ شده‌ بود، به‌ کلانتری‌ ۱۴۲ کن‌ رفت‌ و برای‌ یافتن‌ او تقاضای‌ کمک‌ کرد.فردای‌ آن‌ روز…
پسر ناشناسی‌ فردای‌ آن‌ روز با پدر فهیمه‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: ما دختر شما‌ را گروگان‌ گرفته‌ایم‌ و باید مبلغ ۴۵۰ هزار تومان‌ به‌ ما پرداخت کنید تا دخترتان را آزاد کنیم‌.
 
 
 
 
 
 
پدر فهیمه‌ با قبول‌ کردن درخواست آدم‌ربا ها قرار ملاقاتی در میدان‌ صادقیه‌ تهران‌ گذاشت‌ تا با نحویل دادن پول‌ درخواستی‌ آدم رباها دخترش‌ را آزاد کند،ولی نخست جریان را با پلیس‌ در میان‌ گذاشت‌ و با توصیه کارآگاهان‌  قرار شد با کیف‌ پول‌ در سر قرار حاضر شود و منتظر رسیدن‌ آدم‌ربا بماند.
 
ساعاتی قبل از زمان‌ ملاقات‌، ماموران‌  به طور نامحسوس در اطراف‌ محل‌ قرار کمین‌ کردند اما پدر فهیمه‌ هر چه‌ به‌ انتظار ایستاد، خبری‌ از جوان‌ ناشناس‌ نشد.
 
پدر این دختر 22 ساله با اضطراب‌ و ناامیدی‌ به‌ خانه‌ برگشت‌ و در همان شب از طرف جوان ناشناسی تماس تلفنی با وی گرفته شد و گفت : دیگر منتظر دخترتان نباشید چون هرگز دخترت‌ به‌ خانه‌ برنمی‌گردد.  بعد از گفتن‌ این‌ جمله‌ فورا تلفن‌ را قطع‌ کرد.
از طرفی دیگر،جست‌وجوی‌ گسترده کارآگاهان ‌برای‌ یافتن‌ دختر ربوده‌ شده‌ آغاز شد تا اینکه‌ با گذشت‌ 5 روز از این‌ ماجرا، فهیمه‌ با پدرش‌ تماس‌ گرفت‌ و گفت‌: من از چنگ‌ آدم‌ربایان‌ فرار کرده‌ام و‌ در میدان‌ آزادی‌ منتظرت‌ هستم‌.
 
کارآگاهان و ماموران همراه‌ با پدر فهیمه‌ به‌ میدان‌ آزادی‌ رفتند و با دختر جوان‌ روبرو شدند. فهیمه‌ همان‌ موقع‌ همراه‌ ماموران‌ به‌ دایره‌ یازدهم‌ آگاهی انتقال داده شد‌ تا شکایت‌ خود را در آنجا مطرح‌ کند. ماموران‌ آگاهی کنجکاو بودند که‌ بدانند فهیمه‌ چگونه‌ به‌ تنهایی‌ برگشته‌ و در این چند روز چه‌ بلایی‌ بر سر وی آمده‌ است‌.
 
فهیمه‌ که‌ بشدت‌ ترسیده‌ بود ماجرای‌ ربوده‌ شدنش‌ را چنین‌ تعریف‌ کرد: من برای برگشتن به خانه روز دوم‌ اسفندماه‌ از آموزشگاه‌ بیرون‌ آمدم  ‌و در میدان‌ نور سوار خودرویی‌ شدم‌ که‌ 3 سرنشین‌ داشت‌. هر 3 نفر آنها پسران جوانی بودند که‌ یکی‌ از آنها در صندلی‌ جلو و دیگری‌ در صندلی‌‌جلو نشسته‌ بود. جوان‌ سوم‌ هم‌ رانندگی‌ می‌کرد.
 
 
در اواسط  راه‌ پسر جوانی‌ که‌ در صندلی‌ عقب‌ نشسته‌ بود، چاقویی‌ از جیبش‌ درآورد و به‌ پهلویم‌ فشار داد. می‌خواستم‌ فریاد بزنم‌، اما دستهایش‌ را روی‌ دهانم‌ گذاشت‌ و مرا روی‌ صندلی‌ خواباند. آنها در تاریکی‌ شب‌ به‌ سمت‌ یافت‌آباد راه‌ افتادند و من را در منطقه‌ چهاردانگه‌ به‌ اتاقکی‌ در حاشیه‌ یک‌ زمین‌ کشاورزی‌ بردند.
 
به‌ آنها التماس‌ کردم‌ که‌ با من‌ کاری‌ نداشته‌ باشند، ولی هر 3 نفر آنها با زور و وحشیگری‌ به‌ من‌ تجاوز کردند و بعد مرا در اتاقی زندانی‌ام‌ کردند. دو جوان‌ افغانی‌ فردای‌ آن‌ روز هم به‌ سراغم‌ آمدند و به‌ من‌ تجاوز کردند.
 
چند بار می‌خواستم‌ خودم‌ را بکشم‌، اما نشد. و در این مدت‌ چهار شبانه‌ روز در آن‌ خانه‌ کوچک‌ زندانی‌ بودم‌، تا اینکه‌ روز پنجم‌، سه‌ پسر جوان‌ برای‌ انجام‌ کاری‌ از آنجا رفتند، ساعتی‌ بعد به‌ سراغ‌ یکی‌ از کارگران‌ افغانی‌ رفتم‌ و با دادن‌ زنجیر طلایم و مقداری‌ پول‌ از او خواستم‌ که‌ یک‌ اتومبیل‌ برایم‌ بگیرد. او هم‌ پذیرفت‌ و با گرفتن‌ پول‌ و‌ زنجیر طلا مرا سوار اتومبیل‌ کرد تا از آنجا بروم‌…
 
کارآگاهان بعد از شنیدن صحبت‌ های‌ فهیمه‌، ‌ به‌ منطقه‌ چهاردانگه‌ رفتند و دو کارگر افغانی‌ به‌ نام‌ اوصف‌ و شکور و پسر ۱۹ساله ای به‌ نام‌ مصطفی‌  را که‌ راننده‌ اتومبیل‌ بود، دستگیر کردند. شکور و اوصف‌ به‌ تجاوز به‌ دختر جوان‌ اعتراف‌ کردند و مصطفی‌ در بازجویی‌ اولیه‌ گفت‌: من‌ فقط راننده‌ بودم‌ و از ماجرای‌ آدم‌ربایی‌ خبر نداشتم‌. 
 
یکی‌ از دوستانم‌ به‌ من‌ گفته‌ بود که‌ با دوست‌ دخترش در منطقه‌ میدان‌ نور قرار دارد. من‌ هم‌ با آنها رفتم‌، ولی زمانی دختر جوان‌ سوار ماشین‌ شد. دوستم‌ با تهدید چاقو او را به‌ زمین‌ کشاورزی‌ برد. اما همین‌ جوان‌ در بازجویی‌های‌ بعدی‌ اعتراف‌ کرد که‌ او نقشه‌ آدم‌ربایی‌ را می‌دانسته‌ و به‌ دختر جوان‌ هم‌ تجاوز کرده‌ است‌.
 
با اطلاعات‌ به‌ دست‌ آمده کارآگاهان‌ یکی‌ از همدستان‌ او به‌ نام‌ داود را که‌ در ربودن‌ فهیمه‌ شرکت‌ داشت‌ دستگیر کردند. اما هنوز سومین‌ جوان‌ فراری‌ است‌.
 
پرونده‌ این‌ آدم‌ربایی‌ به‌ شعبه‌ ۷۷ دادگاه‌ کیفری‌ استان‌ تهران‌ فرستاده‌ شد و مصطفی‌ و همدستش‌ داود دیروز در دادگاه‌ به‌ ربودن‌ فهیمه و تجاوز به‌ او اعتراف‌ کردند. در حال حاضر  برای‌ دستگیری‌ سومین‌ جوان‌ متجاوز تلاشی‌ دوباره‌ آغاز شده‌ است‌ تا قاضی‌ دادگاه‌ حکم‌ خود را درباره‌ متهمان‌ صادر کند.
 
بنا به گزارشهای رسیده :: با توجه به  اقرار صریح ربایندگان دختر جوان پرونده این جنایت سیاه تجاوز به عنف به نظر مى رسد و آنان با مجازات اعدام روبرو شوند به شعبه ۷۷ دادگاه کیفرى استان تهران ارجاع شده است وقرار است ۵ قاضى به اتهامات هولناک عاملان جنایت سیاه رسیدگى کنند.

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید

 • منصور

  لطفا بهشون رحم نکنید واشدمجازات راانجام دهید

  • 1001

   ماهواره . اینترنت . صدا سیما . روزنامه . گوشی ........

   از صبح تا شب سر همه داخل تلگرام و اینستاگرام هستش

   عقل هم خوب چیزیه

   داخل یک سواری که سه تا گردن کلفت نشستن ،

   دختر و زن که جای خود داره . واسه آقایون هم خطرناکه

   هر جا که عقل کم است . جان در عذاب است

 • رضا

  باید اعدام شوند تا عبرت شود برای دیگران

 • مهیار، نخعی

  اینجور آدما روباید درس درست وحسابی بهشون داد تادیگران عبرت بگیرن،

 • Naaari

  به هیچ وجه به این افراد رحم نکنید از این نوع آدم های کثیف خیلی زیاد هستند

 • ناشناس

  چرا سوار ماشینی شدی که سه تا جوان انهم افغانی باشند؟

  • ناشناس

   آخه چرا بی احتیاطی کردی دختر؟هم باعث آسیب دیدن خودت شدی و هم پدر تو نابود کردی

  • ناشناس

   ببینم تو وقتی سوار ماشین میشی میگی بصبر بشمارم چن نفرن بعد ملیتشونم بپرسم ؟

  • سیاوش، س

   خیلی عذر میخوام سه نفر اولی ایرانی بودند دو نفر بعدی اتباع افغانستان بودند

 • دوست

  جرم چنین ادمای پست و شیطان صفتی فقط اعدام است

 • ناشناس

  لطفا بدترین مجازات را برای آنان در نظر بگیرید

 • رویا

  فقط اعدام

 • حسن

  باید آنها را نکشد و اعدام نکرد باید انها را تکه تکه کرد ولی در طول چند روز

 • مهسا

  چراانقدرتجاوززیادشده؟

  • سعید

   من دلیلشو میدونم ولی بگم منتشر نمیشه
   اما میشه غیر مستقیم گفت

 • ناشناس

  هر پنج نفرشون راهر چه زودتر اعدام کنید.

 • ح

  لطفا مثل سگ...بکشیدشون
  البته دور از جون سگ

 • مهدي

  اولا واقعا براي اين بيشرفها به غير از اعدام چيزي ميشه تصور کرد؟

 • صفر حاتمی

  اشد مجازات نه برای انها بلکه برای هرکسی که چنین جنایت هولناکی انجام میده

 • امین

  واقعا دیگه امنیت نیست ، بی غیرتا به بچه پیر زن و... هم رحم نمی کنند باید اینجور آدمارو کشت تا دنیا از وجود کثیفشون پاک بشه

 • ناشناس

  رحم نکنید فقط اعدام کنید

 • ‌کویر

  جزای تجاوز به عنف در قانون اعدام است
  قانون را اجرا کنید و بقیشونم بندازین بیرون.

 • ابراهیم

  فقط اعدام در سریع ترین زمان ممکن و در ملاعام که عبرتی بشه برا دیگران

 • ناشناس

  فقط اعدام.تادرس عبرت برای افرادفکرخراب بشه

 • دلسوز

  این کثافتها رو به اشد مجازات برسونید

  دختر خانمها تو رو خدا سوار ماشین غریبه و مشکوک مخصوصا چنتا جوان نشید

 • مهرداد

  فقط اعدام اونم درملعه عام تاواسه بقیه درس عبرت بشه

 • بی نام

  حالا همش ب کنار اونی ک اقاهع تو عکس تو دستشه چیه؟؟😄

 • احمد

  تو رو حضرت زهرا تو رو حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام رحم نکنید فقط اعدامشان کنید تو رو امام حسین

 • مسلمان

  فقط اعدام حقشونه اینها انسان نیستند حیوانن

 • ناشناس

  فقط فقط اعدام

 • مینا

  این ماجرا مربوط به سال گذشته است

 • گرجی

  ایکاش در هنگام صدور حکم اینگونه تصور بشه قربانی از عزیزان خودشون هست

 • رسول

  اعدام نکنید ظلم به بشریت کردید
  اینها ناموس ندارن

 • مریم

  ای روزگار کجان اون جوون هایی که برای ناموس و شرافت شون پاروی مین گذاشتن و جون دادن

 • مهرسا

  اینهنه مدت زنجیر طلا همراش بوده ازش نگرفتن بعد تقاضا فقط ۴۵۰ هزارتومن میکنن بعد پای افغانی ها گیر بوده بعد خودشون هم میاین ازادش میکنن....!!!!!قضیه ی طوریه

 • رها

  بخشش لازم نیست.
  اعدامشان کنید.
  تاعبرت دیگران شود
  مگر خیابان محل تجاوز وتخلیه شهوت عیاش واوباش است؟!

 • ناشناس

  اعدامِ چی
  خوش خیالینا
  اونقدر نگهشون میدارن تا دلِ شاکی به رحم بیاد و عفو کنه

 • علی

  اعدام نکنید ، زنده زنده باید در آتش سوزانده شوند تا درس عبرتی برای بقیه باشند

 • مسافر

  مربی آموزشگاه بوده،نه معلم مدرسه.

 • ناشناس

  اول اینکه چرا انقد تجاوز زیادشده؟؟مجازات اینا باید فقط اعدام

 • اکبر

  این وحشی ها حتما باید در حضور مردم اعدام شوند

 • علیرضا

  باید این مشکل تجاوز از ریشه حل بشه وگرنه بازم شاهد همچین اتفاقاتی خواهیم بود متاسفانه

 • سارا

  اعدامش کنید این

 • محمدی

  فقط اعدام

 • ناشناس

  اشکال در اینجاس که در کشور ما نباید به افراد اتباع خارجی اتومبیل فروخته ودر محضر به نام آنها زده شود.اگه اتومبیل نداشتند یقینا" چنین تخلفی را مرتکب نمی شدند.

 • محمد

  سلام...انصاف داشته باشید و لطف کنید همه اونا که به این بنده خدا تجاوز کردندسنگسارشون کنید

 • ناشناس

  جالبِه ، به نظر میرسد تجاوز به عنف بوده ؟ پس چی بوده ؟ این کثافتها باید در ملاُ عام اعدام شوند .

 • زینب

  سلام
  اون خانم نباید سوار ماشین اینجوری میشده .
  ولی چه شرایط وحس بدی داره انسان حاضر بمیره ولی این اتفاق براش نیافته .
  به نظرم اون دوتا تا پسر جونو که جلوماشین نشسته بودن به حبس ابد محکوم کنن اون دوتا افغان هم اعدام بشن

 • بله

  آنهایی که قتل ستایش را تقبیح و محکوم کردند که البته آن متجاوز باید اعدام می شد،بیایند و این مورد را تقبیح و محکوم کرده و پلاکارد دستشان گرفته و یا بی بی سی بیاید گزارش تهیه کند اگر راست می گوید بی طرف است.

 • محسن

  اي کاش اين خانم از اول احتياط مي کرد و سوار نميشد
  واين افراد هم بايد سريع مجازات شوند تا اثر گذار باشد و الا اثري نداره

 • وحیدسلیمانی

  اگر اعدام نکنند واقعا خیانت میکنن به مردم

 • محمدکاتبی

  اگه دست من بودزنده زنده آتششون میزدم تادرسی بشه برای بقیه

 • مهدی فصیحی

  باسلام چرا چرا چرا باید امنیت دختران و زنان ما این هد آشفته باشد که بیگانگانی از دل کوه و سنگ به مملکت و کشور ما بیایند و جرأت کنن

 • فریبا

  نه باید اینا رو مقطوع النسل کرد و زنده گذاشت که زجر بکشن.

 • وحید

  اعدام یه لحظه بیشتر نیست و راحت میشن. باید هرروز شکنجه بشن وتوی جاهای سخت سالها کارکنن وآرزوی مرگ کنن. الان دختر بیچاره تا آخرعمرش سخت بهش میگذره. بازهم میگم باید حسابی عذاب بکشن

 • ناشناس

  تو ماشینی که سه تا پسر جوون هست احتمالا شخصی هم بوده چرا آدم باید ریسک به این بزرگی کنه؟! کاش بقیه عبرت بگیرند.

 • محسن خلیلی

  اعدام و لا غیر.اگه اشد دیگه ایی وجود داشت بازم راه داشت بیشتر از اعدام

 • محسن

  آنها را باید در سود غلیظ زره زره فرو ببری تا زجر کش شوند

 • سوگل

  جلوی تمام مردم شلاقشون بزنین با خر بچرخونینشون و بگین اینها چیکار کردن اعدامشون کنین

 • افسانه

  این افراد باید اعدام شوند

 • ایناز

  بابا پس فردا مارم می دزدن بگیرن همرو تیکه تیکه کنم من دیگه جرأت ندارم سوار اسنپ یا تاکسی بشم بگیرین امنیت بر گرده بخدا 😔

  • M

   اگه پوشش مناسب باشه هیچی نمیشه

 • ناشناس

  جالبه که در ۹۰درصد تجاوز ها پای یک افغانی وسطه

  • ناشناس

   هرچی خوندم همه گفتن اعدام منم میگم اعدام ولی یکی ازشون گفته دوست دخترش بوده حالا بماند کار نداریم واسه چی مشکل رو حل نکنن که جوان‌هایی که نمیتونن زن بگیرن اینقدر فشار بیاد بهشون که کارشون به تجاوز و قتل و آدم ربایی بکشه اون موقع 3 تا جوون 19 ساله حالا فرض کنیم با یک زن میگرفتنشون اون موقع زنا بعد حکم زنا یا اصن خیلی چیزای دیگه از ریشه خرابه

 • ناشناس

  امیر علی

 • مردم

  اگر آن قاضی که حکم اعدام این سه نفر و آن دو افغانی را صادر نکرد

 • ب

  چرا سوار ماشین عبوری شده ودیده ۳ تا پسر توی ماشینن بازم سوار شده......

 • ناشناس

  اگراین سه وحشی رادراختیارمن بگذارند هرکدام رادرحضوردوستانشان بدنشان راقطعه قطعه میکردم تادرس عبرت برای دیگران شوداین بهترین محاکمه است

 • ناشناس

  اعدام نه.
  از همون بند انگشت قطع کنید کنید کنید تا برسه به سرش.

 • نرگس

  تو رو خدا فقط فقط اعدام دختره بیچاره الان معلوم نیست به چند تا بیماری مبتلا شده

 • ارشیدا

  فقط اعدام هرچه زودتر بهتر

 • آزاد

  هر روز تجاوز تجاوز واقعا داره وحشتناک میشه

 • ناشناس

  تورو خدا خودتون رو ناراحت نکنید چون از این اتفاقات تو جامعه امروزی خیلی م افته.

 • محمدی م

  فقط اعدام

 • محمد

  سلام ازدآدگاه درخواست میکنم اول مردی انهاراباتیغ بزندوبعداعدام کندتاکسی دیگری این كآرنکند

 • H

  باید مثل سگ بکشندشون بخصوص اون افغانیها را که اینقدر نمک نشناس نباشند

  • ناشناس

   درست کارشون درست نبوده اماالفظای که برای افغانیهااستفاده میکنیددرست نیست نه اینکه همه غیرافغانی پاک ودرستن..

 • Sajad

  سلام . این فردها رو نباید با اعدام کارشان را تمام کرد شاهرگ شون زد تا با تمام عذاب به میرن

 • رضا

  اشد مجازات ...

 • هاجر

  لطفا و خواهشا اعدامشون کنید.
  اما فهیمه خانوم اگه واقعا فهیم بودی سوار ماشینی که ۳تا پسر جوان توش بودند نمیشدی خودتم مطمعنا مقصری

 • محمد

  لطفابهشون رحم نکنیدواشدمجازات رادرنظربگیرند

 • محمود ممل

  بایدانهاازمردی انداخت بعدش اعدام

 • Amit

  قشنگ معلومه داستان ساختگیه

  • علی

   کجاش ساختگیه مزخرف نگو

 • امیر

  اعدام اعدام اعدام

 • حمید

  سلام
  هرچه قانون بگه

 • Sjs

  اگر در عربستان بود هیچگاه کسی جرآت نمی کرد .
  متآسفانه قوه قضاییه ضعیف است .

 • فراهانی

  مجازات این نفرات این چنینی فقط بایداعدام باشدتاکسان دیگرحتی جرات فکرکردن کاراینجوری رانداشته باشن.

 • Yousef

  واقعا برای امثال این دخترا که این کارا رو انجام میدن صد در صد مقصر خودشون هستن چون خودش میخواسته تاکسی هست مترو هست همه جوره وسیله هست که امنیت داره >

 • ail

  زن یا دختر فرقی نمیکنه چطور جرات میکنه سوار ماشین شخصی بشه که اونم سه تا جوان داخلش نشسته. عقل هم خوب چیزیه. بی احتیاطی کار دست آدم میده شانس آوردی که کشته نشدی. خدا بهت رحم کرده واقعا

 • افشا ر

  اشد مجازات برای تمامی متجا زان درن،ظر گرفته شود

 • محمد

  حالاموقعه اعدام یه عده میگن ببخشش:اگرچندتاازاینهارادرملاعام اعدام کنیدبیقیه میترسن به ناموس دیگری تجاوزکنند

 • پری

  فقط اعدام

 • بهار

  سلام والا من دانشجو بودم دیرم میشد اما با اتوبوس رفت و امد میکردم.یه روز بابام گفت اگه اتفاقی برات بیافته دختر من نیستی انصراف دادم.13سال پیش. ایشالله که قاضی مرد باشه نه نامرد. اشد مجازات.

 • احمد

  داستانتون خیالیه!مگه میشه کسی که برای تجاوزدزدیده میشه برای خانوادشم زنگ بزنن!!

 • محمد

  این آدم ها باید اعدام شود از این آدم های کثیف و بیشور زیاد است

 • پ

  اعدام اعدام شوند

 • حسن از جیرفت

  البته که مجازاتشون میبایست سنگین باشد

 • سیما

  کاش تورسانه ها اعلام کنید جرم تجاوزاعدامه. یه دخترنباید اینقدتوجامعه موردآسیب قراربگیره.

 • Parsi

  خواهشا هرچه زودتر حکم اعدامشونو اجرا کنید تا درس عبرتی باشد برا همه.

 • ناشناس

  میبخشید تا کی میخواهد این افغانها در کشور ما قتل و تجاوز کنند.

 • ک غ،، کشاورز

  جهت اطلاع دختران دیگرتادردام اینگونه افراد نیفتند،

 • دل آرام

  خداآنی وآنی کسی روبه خودش وانگذاره

 • مریم

  عجب!!! ۵تا پسر بهش تجاوز کردن و گذاشتن زنجیر طلا به گردنشون بمونه!!! این قصه ها رو از کجا درمیارین آخه؟؟؟

 • ناشناس

  همرو باید اعدام کرد

 • عرفان

  مصطفی

 • خانم اسدی

  توروخدا آدم این خبرهارومیشنوه خودبه خودلرزمیگیره یعنی اینقداوضاع خرابه

 • وحید

  این شیطان صفت ها رو اعدامشان کنید.

 • منصور-آروی

  فقط اعدام

 • سیاوش

  ولی در گذشته از این قبیل مسائل کم بود یا اصلا نبود افراد در سنوسال من دلیلش را خوب می دانند!!!!!!!

 • ناشناس

  شهری مثل تهران به این بزرگی و نا امن

 • خسته از دنیا

  واقعا که

آنچه دیگران میخوانند :
  
  روی خط رسانه