کد خبر : 889733

لرزه شدید به همراه صدای انفجار باعث ترس ساکنین سرابله شد و شهروندان سرابله ای از ترس به کوچه ها و خیابان ها آمده اند

لرزه شدید به همراه صدای انفجار باعث ترس ساکنین سرابله شد و شهروندان سرابله ای از ترس به کوچه ها و خیابان ها آمده اند
سرابله در استان ایلام بشدت لرزید
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید