`
شمانیوز
شما نیوز

رپورتاژ آگهی/

ضوابط پذیرش بتن

ضوابط پذیرش بتن مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان جهت اطمینان از مقاومت و سایر مشخصات بتن اجرا شده، ارائه گردیده است. برای دریافت مناسبترین قیمت تست بتن و یا دریافت مشاوره در زمینه آزمایش بتن و آزمایش خاک می توانید از طریق شماره تلفن ۷۷۰۹۴۴۸۵-۰۲۱ و یا وبسایت omranmodern.com اقدام نمایید.

2

 

 

ضوابط پذیرش بتن در نمونه برداری

 

موارد ذیل در مورد ضوابط پذیرش بتن در نمونه برداری بررسی شده است:

 

ضوابط پذیرش بتن بند ۹-۲۲-۱۱-۱ الف

در این بند از ضوابط پذیرش بتن عنوان شده است که در ۲۸ روزی که قرار است مقاومت فشاری مشخصه بتن (FC) آنالیز شود، باید دست کم ۳ نمونه استوانه‌ ای ۱۰۰ در ۲۰۰ میلی‌متر یا دو نمونه استوانه‌ ای ۱۵۰ در ۳۰۰ میلی‌متر برداشته شود.

 

ضوابط پذیرش بتن بند ۹-۲۲-۱۱-۱ پ

در این بند از مبحث نهم مقررات ملی ساختمان قید شده است که آزمایش بتن تازه باید در کارگاه انجام شود. در واقع لازم است آزمونه‌ هایی برای عمل آوری بتن در کارگاه آماده شود و دمای بتن تازه حین آماده سازی ثبت گردد. بر اساس بند ۱-۲-۱۰ استاندارد ۳۲۰۵، آزمونه ‌‌های استوانه ‌ای را باید نزدیک سازه‌ بتن ریزی شده نگهداری کرد. همچنین لازم است آزمونه‌ ها در شرایط دما و رطوبتی مشابه با شرایط سازه ، مورد سنجش قرار گیرد.

 

ضوابط پذیرش بتن بند ۹-۲۲-۱۱-۱ ت

در این بند از ضوابط پذیرش بتن سه مرجع مشخص شده که باید نسخه‌ای از نتایج آزمایش بتن را به سرعت پس از انجام آزمایش دریافت کنند. این سه مرجع شامل مهندس ناظر ، کارفرما و مقام قانونی است. در صورت نیاز گزارش به تولید کننده بتن نیز ارسال می ‌شود. بنابراین سه نسخه از آزمایش تهیه خواهد شد.

 

4

 

ضوابط پذیرش بتن بند ۹-۲۲-۱۱-۲-۱

در این بند از ضوابط پذیرش بتن قید شده است که نمونه برداری دقیقا باید پیش از بتن ریزی و در آخرین محل مصرف انجام شود. به این ترتیب خروجی لوله پمپ بتن در واقع همان نقطه‌ی نمونه برداری است.

 

ضوابط پذیرش بتن بند ۹-۲۲-۱۱-۲-۲

در این بند از از ضوابط پذیرش بتن ، تعداد نمونه برداری مشخص شده است. موارد این بند در نکات ذیل خلاصه می ‌شود که نشان دهنده‌ حداقل تکرار نمونه برداری برای حجم مشخصی از اختلاط بتن است. این موارد به شرح ذیل است:

 • یک نمونه در هر نوبت کاری
 • یک نمونه برای هر ۳۰ متر مکعب بتن
 • یک نمونه برای هر ۱۵۰ متر مربع دال و دیوار
 • یک نمونه برای هر ۱۰۰ متر طول تیر و کلاف در شرایط بتن ریزی مجزا از سایر قطعات
 • یک نمونه در هر ۵۰ متر طول ستون

 

ضوابط آنالیز بتن

در بند ۹-۲۲-۱۱-۳ برای ضوابط پذیرش بتن نکاتی در مورد پذیرش مقاومت بتن شرح داده شده است که در ۵ بخش به شرح ذیل خلاصه می‌ شود:

۱- در این بند اشاره شده است که نمونه گیری باید مطابق با استاندارد ملی شماره ۱-۳۲۰۱ باشد و همچنین عمل آوری آزمونه ‌های بتنی در محیط کارگاهی نیز باید از استاندارد های ملی شماره ۳۲۰۵ یا ۱۶۰۸ پیروی کند.

۲- در این بند از ضوابط پذیرش بتن ، مواردی درباره پذیرش مقاومت فشاری بتن ذکر شده است. به طوری که مطابق این بند از ضوابط پذیرش بتن ، مقاومت فشاری قابل قبول است که نتیجه‌ی مقاومت سه نمونه متوالی برابر یا بیشتر از مقدار FC شود و هیچ کدام از نمونه ‌ها نتیجه‌ای کمتر از ۹۰ درصد FC نداشته باشد.

۳- این بند ضوابط پذیرش بتن به بند قبلی اشاره دارد و قید کرده که حتی اگر مقاومت سه نمونه متوالی برابر یا بیشتر از مقدار FC نباشد و این تنها مشکلی باشد که آنالیز نتایج را درگیر کرده است؛ میتوان از آن صرف نظر کرد اما اگر مقاومت نمونه‌ ها کمتر از ۹۰ درصد FC باشد؛ باید اقداماتی در نظر گرفت که میانگین نتایج در آزمایشات بعدی افزایش پیدا کند. این اقدامات در بند چهارم بیشتر بررسی شده است.

 

8

 

۴- مطابق این بند ضوابط پذیرش بتن ، اگر مقاومت نمونه ‌ها کمتر از ۹۰ درصد FC باشد و در محاسبات بتن کم مقاومت لحاظ گردد و پس از آن شاهد کاهش قابل ملاحظه‌ای در مقاومت سازه باشید، لازم است تا آزمایش مغزه‌گیری از ناحیه مورد نظر انجام شود.

۵- در این بند ضوابط پذیرش بتن ، جدولی ارائه شده که مقاومت نمونه مکعبی را به نمونه استوانه ای تبدیل می ‌کند. در واقع اگر نمونه مکعبی به ابعاد ۱۵۰ یا ۱۰۰ میلی‌متر داشته باشید، برای تبدیل مقاومت فشاری نمونه مکعبی به استوانه ‌ای می توان از جدول ذیل استفاده گردد.

 

ضرایب تبدیل مقاومت فشاری نمونه مکعبی به استوانه ای

 

۵۵

۵۰

۴۵

۴۰

۳۵

۳۰

۲۵≥

مقاومت فشاری نمونه مکعبی (MPa)

۱.۱

۱.۱۱

۱.۱۳

۱.۱۴

۱.۱۷

۱.۲

۱.۲۵

ضریب تبدیل

۵۰

۴۵

۴۰

۳۵

۳۰

۲۵

با توجه به ضریب

مقاومت فشاری نمونه استوانه ‌ای (MPa)

 

 

برای دریافت مناسبترین قیمت آزمایش بتن می توانید از طریق شماره تلفن ۷۷۰۹۴۴۸۵-۰۲۱ و یا وبسایت omranmodern.com اقدام نمایید. همچنین از این طریق می توانید مشاوره لازم در زمینه تست بتن و تست خاک را از کارشناسان عمران مدرن دریافت نمایید.

 

ضوابط پذیرش مقاومت بتن

مقاومت بتن تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد. نسبت‌ آب به سیمان ، دمای هوا و بسیاری از عوامل دیگر مقاومت بتن را تغییر خواهد داد. واقعیت این است که با هر سیستمی نمونه برداری و آزمایش انجام شود، همچنان ممکن است نواقص غیر قابل پیش‌بینی در حمل و بتن ریزی به وجود آید که از دید محاسب دور مانده است. به همین دلیل مطابق ضوابط پذیرش بتن ، کمترین مقاومت برای بتن در نظر گرفته می‌ شود.

2

 

 

سایر ضوابط پذیرش بتن

ضوابط پذیرش بتن در بند ۹-۳-۳-۳ و بند ۹-۲۰-۲-۵-۱ حداقل مقدار FC را برای سازه‌ هایی با شکل پذیری متوسط، ۲۰ مگا پاسکال و برای سازه ‌هایی با شکل پذیری زیاد ۲۵ مگا پاسکال در نظر گرفته است. اگر مقادیر آزمایشات از این عدد کمتر باشد، لازم است بتن مورد ارزیابی بیشتر قرار گیرد. در ارزیابی‌های بتن کم مقاومت باید ۷ مورد ذیل به دقت بررسی شود:

 • بررسی افزایش طول مهاری قلابدار در کشش و مستقیم و طول وصله درون میلگردها
 • بررسی درصد حداکثر آرماتور در میلگردها
 • بررسی کاهش ظرفیت خمشی خصوصا در اعضای خمشی
 • بررسی کاهش ظرفیت خمشی محوری در ستون‌ ها
 • بررسی کاهش ظرفیت برشی مقطع
 • بررسی کاهش ظرفیت برشی چشمه اتصال
 • بررسی و کنترل تغییر مکان جانبی با توجه به کاهش مدول الاستیسته بتن

 

نمونه گزارش ضوابط پذیرش بتن

پس از نمونه برداری و بررسی رده مقاومت ، اطلاعات به شکل ذیل در قالب یک فرم اعلام می ‌شود:

اینجانب --- به شماره عضویت --- و شماره پروانه --- ناظر پلاک ثبتی --- به شماره کد نوسازی --- به مالکیت --- به آدرس --- با مشخصات احداث بنا تعداد --- سقف و متراژ کلی --- متر مربع در خصوص تعداد نمونه ها و رده مقاومتی مورد نیاز به استناد نقشه‌ها به شرح ذیل اعلام می ‌دارم.

 

جدول ضوابط پذیرش بتن

نمونه جدول ضوابط پذیرش بتن مطابق جدول ذیل است:

تعداد نمونه

رده مقاومتی

نوع سازه

--------

-------

فنداسیون

--------

-------

ستون

--------

-------

سقف

 

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها