`
شمانیوز
شما نیوز

طی احکام جداگانه از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو صورت گرفت:

سه انتصاب جدید در منطقه آزاد ماکو

در احکام جداگانه از سوی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان، مشاور و سرپرست حوزه مدیرعامل و سرپرست مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شدند.

سه انتصاب جدید در منطقه آزاد ماکو

در این اجکام  جواد شلالوند به سمت مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان، رضا ابراهیمی به سمت مشاور وسرپرست حوزه مدیرعامل و رضا حسن پور به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب شدند.

متن احکام صادره به شرح زیر است:

جناب آقای جواد شلالوند

با استعانت از خداوند متعال، نظر به مراتب تخصص، تعهد و شایستگی های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان منطقه آزاد ماکو منصوب می شوید.

ایجاد تعامل کارآمد و همراهی با معاونین و مدیران، ایجاد ساز وکار نظارت های ویژه بر عملکرد دوایر و بخش های مختلف و ارائه گزارش های مستمر و مرتب، بررسی و پاسخگویی شایسته به شکایت ها و مراجعات مردمی، تقویت دیدارهای عمومی مدیرعامل و معاونین و پیگیری اقدامات صورت پذیرفته وانجام بازرسی های مستمر از واحدها و بخش هایی که به نحوی با سازمان منطقه آزاد مرتبط هستند در کنار سایر شرح وظایف و ماموریت های قانونی آن مدیریت، از جمله انتظارات اینجانب از جنابعالی می باشد.

امیدوارم با اتخاذ اثربخش رویکرد دولت سیزدهم یعنی« عدالت، شفافیت و مردمی بودن » و استفاده از تجربیات موفق قبلی تان در انجام مطلوب ماموریت های محوله تحت منویات مقام معظم رهبری موفق و پیروز باشید.

 

جناب آقای رضا ابراهیمی

با استعانت از خداوند متعال، نظر به مراتب تخصص، تعهد و شایستگی های جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان مشاور و سرپرست حوزه مدیرعامل منصوب می شوید.

ایجاد تعامل کارآمد و همراهی با سایر معاونین و مدیران، ایجاد وحدت رویه درون سازمانی، برنامه ریزی جلسات، دیدارها و سفرها، بهینه سازی مکاتبات و امور دفتری و تهیه گزارش های مورد نیاز، برگزاری جلسات هیات مدیره،شورای معاونین و مدیران و پیگیری تحقق مصوبات آنها از جمله انتظارات اینجانب از آن حوزه می باشد.

امیدوارم با اتخاذ اثربخش رویکرد دولت سیزدهم یعنی « عدالت، شفافیت و مردمی بودن » و استفاده از تجربیات موفق قبلی تان در انجام مطلوب ماموریت های محوله تحت منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی موفق و پیروز باشید.

 

جناب آقای رضا حسن پور

با استعانت از خداوند متعال، با قدردانی از زحمات ارزشمند جناب آقای اسدی قربانی در مدت تصدی مدیریت پشتیبانی سازمان، نظر به مراتب تخصص، تعهد و شایستگی های جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست مدیریت پشتیبانی منصوب می شوید.

انجام مطلوب وظایف و ماموریت های مدیریت پشتیبانی، هماهنگی حداکثری با همه معاونت ها ، مدیریت ها و بخش های مختلف سازمان، تمشیت امور مربوط به نیروهای خدماتی و ساماندهی امورات نقلیه و ترابری و همینطور بهبود فرایندهای مربوط به خدمات و کارپردازی از جمله انتظارات اینجانب از آن مدیریت می باشد که لازم هست بصورت ویژه مورد توجه و اهتمام شما واقع گردد.

امیدوارم با اتخاذ اثربخش رویکرد دولت سیزدهم یعنی« عدالت، شفافیت و مردمی بودن » و استفاده از تجربیات موفق قبلی تان در انجام ماموریت های محوله تحت منویات مقام معظم رهبری موفق و پیروز باشید.

 

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها