شمانیوز

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/12+ جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/12+ جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/12+ جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/12+ جدول

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو قیمت خودرو سه شنبه 98/03/07 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
53,800,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
54,100,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سایپا ۱۳۱ (سفید)
47,300,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
47,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سایپا ۱۳۲ (سفید)
50,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
50,400,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سایپا ۱۵۱
47,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا (سفید)
53,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا (تنوع رنگ)
53,800,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12

یکشنبه 98/03/12یکشنبه 98/03/12یکشنبه 98/03/12یکشنبه 98/03/12

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
60,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
60,300,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
60,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
60,800,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
61,700,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
61,700,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
ساینا (رینگ فولادی)
61,700,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
ساینا (رینگ آلومینومی)
61,700,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
ساینا اتوماتیک
80,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
105,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
وانت زامیاد
91,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
وانت زامیاد (ساده)
92,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
وانت زامیاد(آپشنال)
96,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
آریو (اتوماتیک)
112,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
چانگان cs۳۵
187,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
305,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سیتروئن c۳
368,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/03/07 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
368,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
وانت آریسان
56,500,000
ساعت 10:00 ،یکشنبه 98/03/12
سمند lx
86,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سمند ef۷
91,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سمندef۷دوگانه سوز
94,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سمندef۷دوگانه کد۱۶
96,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سمند سورن
100,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سمند سورن توربو
117,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
دنا
121,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
165,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
دنا پلاس/۴ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو glx ۴۰۵
81,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
84,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو slx ۴۰۵
88,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو پارس. کد ۲۹
102,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو پارس. کد ۳۲
101,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
106,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو پارسlxکد ۱۳
129,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو پارسlxکد15
131,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژوپارسlxکد۱۶
120,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژوپارسlxکد۱۷
121,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژوپارس اتوماتیک
121,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو۲۰۷دنده‌ای
124,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو۲۰۷اتوماتیک
152,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
134,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
94,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو۲۰۶.تیپ۵
113,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو۲۰۶.صندوقدار
113,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو ۲۰۰۸
330,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رانا LX
88,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
دانگ فنگ H۳۰ Cross
142,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
دانگ فنگ S۳۰
144,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
130,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو تندر E۲
۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو تندر پلاس اتوماتیک
188,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
هایما اس ۵ توربو (S۵)
275,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
هایما اس ۷ توربو (S۷)
275,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پیکاپ دوکابین فوتون
295,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو کپچر
۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
سوزوکی ویتارا
500,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

قیمت خودرو سه شنبه 98/03/07گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
102,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
102,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
132,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
170,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
135,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
178,000,000
ساعت 10:00 یکشنبه 98/03/12
برلیانس کراس اتومات۱.۶
188,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو تندر ۹۰
132,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو پارس تندر
138,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
145,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنو ساندرو - اتوماتیک
188,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
168,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
200,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12
پیکاپ دوکابین ریچ
197,000,000

 

ساعت 10:00 ، یکشنبه 98/03/12

قیمت خودرو سه شنبه 97/12/14 + جدول

توضیحات قیمت خودرو یکشنبه 98/03/12 *قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید