شمانیوز

قیمت خودرو جمعه 98/03/17 + جدول

قیمت خودرو جمعه 98/03/17 + جدول

 

قیمت خودرو قیمت خودرو جمعه 98/03/17 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
53,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
53,200,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سایپا ۱۳۱ (سفید)
47,500,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
47,800,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سایپا ۱۳۲ (سفید)
50,100,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
50,500,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/16
سایپا ۱۵۱
46,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا (سفید)
53,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا (تنوع رنگ)
53,400,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17

 

ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
60,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
60,300,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
60,500,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
60,800,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
61,700,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
ساینا (رینگ فولادی)
۶۳,۳۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
ساینا اتوماتیک
۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
105,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
وانت زامیاد
91,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
وانت زامیاد (ساده)
92,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
وانت زامیاد(آپشنال)
96,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
آریو (اتوماتیک)
142,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
چانگان cs۳۵
193,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
316,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سیتروئن c۳
373,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17

 

قیمت خودرو جمعه 98/03/17 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
384,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
وانت آریسان
56,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سمند lx
87,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سمند ef۷
92,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سمندef۷دوگانه سوز
95,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سمندef۷دوگانه کد۱۶
97,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سمند سورن
101,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سمند سورن توربو
۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
دنا
118,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ
122,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
دنا پلاس/۴ایربگ
166,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
پژو glx ۴۰۵
81,500,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
84,500,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
پژو slx ۴۰۵
89,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
پژو پارس. کد ۲۹
101,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
پژو پارس. کد ۳۲
100,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
105,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو پارسlxکد ۱۳
127,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو پارسlxکد15
129,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژوپارسlxکد۱۶
118,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژوپارسlxکد۱۷
120,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژوپارس اتوماتیک
120,000,000
ساعت 10:00 ،جمعه 98/03/17
پژو۲۰۷دنده‌ای
123,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو۲۰۷اتوماتیک
174,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
175,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
94,500,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو۲۰۶.تیپ۵
113,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو۲۰۶.صندوقدار
113,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو ۲۰۰۸
340,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رانا LX
88,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
دانگ فنگ H۳۰ Cross
140,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/16
دانگ فنگ S۳۰
143,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17


 

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو تندر E۲
129,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو تندر پلاس اتوماتیک
188,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
هایما اس ۵ توربو (S۵)
282,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
هایما اس ۷ توربو (S۷)
306,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پیکاپ دوکابین فوتون
301,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو کپچر
505,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
سوزوکی ویتارا
505,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه98/03/17

 

قیمت خودرو جمعه 98/03/17 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
100,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
101,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
130,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
171,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
134,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
178,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
برلیانس کراس اتومات۱.۶
188,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو تندر ۹۰
132,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو پارس تندر
138,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
150,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنو ساندرو - اتوماتیک
191,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
169,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات
205,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17
پیکاپ دوکابین ریچ
195,000,000
ساعت 10:00 ، جمعه 98/03/17

 

توضیحات قیمت خودرو جمعه 98/03/17

*قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید