شمانیوز

قیمت خودرو شنبه98/03/18 + جدول

قیمت خودرو شنبه98/03/18 + جدول

 

 

قیمت خودرو قیمت خودرو شنبه98/03/18 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید) 53,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) 53,200,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سایپا ۱۳۱ (سفید) 47,500,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) 47,800,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سایپا ۱۳۲ (سفید) 50,100,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) 50,500,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سایپا ۱۵۱ 46,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا (سفید) 53,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا (تنوع رنگ) 53,400,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18

 

 

ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید) 60,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ) 60,300,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید) 60,500,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ) 60,800,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید) 61,700,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ) ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
ساینا (رینگ فولادی) ۶۳,۳۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
ساینا (رینگ آلومینومی) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
ساینا اتوماتیک ۸۸,۰۰۰,۰۰۰
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک 105,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
وانت زامیاد 91,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
وانت زامیاد (ساده)
92,000,000
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
وانت زامیاد(آپشنال) 96,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
آریو (اتوماتیک) 142,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
چانگان cs۳۵ 193,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک 316,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سیتروئن c۳ 373,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18

 

 

قیمت خودرو جمعه 98/03/18 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن) 384,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
وانت آریسان 56,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سمند lx 87,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سمند ef۷
92,000,000
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سمندef۷دوگانه سوز 95,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سمندef۷دوگانه کد۱۶ 97,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سمند سورن 101,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سمند سورن توربو ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
دنا 118,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ 122,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
دنا پلاس/۴ایربگ 166,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
دنا پلاس توربو/۴ایربگ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو glx ۴۰۵ 81,500,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز 84,500,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو slx ۴۰۵ 89,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو پارس. کد ۲۹ 101,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو پارس. کد ۳۲ 100,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز 105,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو پارسlxکد ۱۳ 127,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو پارسlxکد15 129,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژوپارسlxکد۱۶ 118,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژوپارسlxکد۱۷ 120,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژوپارس اتوماتیک 120,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو۲۰۷دنده‌ای 123,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو۲۰۷اتوماتیک 174,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک 175,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲ 94,500,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو۲۰۶.تیپ۵ 113,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو۲۰۶.صندوقدار 113,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو ۳۰۱ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو ۲۰۰۸ 340,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پژو ۵۰۸ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رانا LX 88,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
دانگ فنگ H۳۰ Cross 140,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
دانگ فنگ S۳۰ 143,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18

 

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو تندر E۲ 129,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو تندر پلاس اتوماتیک 188,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
هایما اس ۵ توربو (S۵) 282,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
هایما اس ۷ توربو (S۷) 306,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پیکاپ دوکابین فوتون 301,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو کپچر 505,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
سوزوکی ویتارا 505,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18

 

 

قیمت خودرو شنبه 98/03/18 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای 100,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای 101,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶ 130,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶ 171,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶ 134,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶ 178,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
برلیانس کراس اتومات۱.۶ 188,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو تندر ۹۰ 132,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو پارس تندر 138,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای 150,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنو ساندرو - اتوماتیک 191,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای 169,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات 205,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18
پیکاپ دوکابین ریچ 195,000,000 ساعت 10:00 ، شنبه 98/03/18

 

توضیحات قیمت خودرو شنبه 98/03/18

*قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید