کد خبر : 901484

آنچه در جدول درج شده،قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه 98 است که بین 50 تا 70 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

آنچه در جدول درج شده،قیمت روز خودروهای صفر بازار تهران طی خرداد ماه 98 است که بین 50 تا 70 میلیون تومان در سطح بازار قیمت خورده که ممکن است تا 5 درصد در مناطق مختلف تهران دارای نوسان باشد.

 

با 50 تا 70میلیون تومان چه خودروهایی می توان خرید؟

جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید