شمانیوز

قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 + جدول

قیمت خودرو دوشنبه 98/03/21 + جدول

 

 

قیمت خودرو قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید) 50,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ) 50,200,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سایپا ۱۳۱ (سفید) 44,700,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ) 45,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سایپا ۱۳۲ (سفید) 47,100,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ) 47,100,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سایپا ۱۵۱ 44,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
تیبا (سفید)
51,000,000
ساعت 10:00 ،چهارشنبه 98/03/22
تیبا (تنوع رنگ) 51,400,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22

 

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید) 57,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
57,300,000
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید) 56,800,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ) 57,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید) 59,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ) 57,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
ساینا (رینگ فولادی) 59,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
ساینا (رینگ آلومینومی) ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
ساینا اتوماتیک 78,000,000
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک 103,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
وانت زامیاد 90,000,000 ساعت 10:00 ،چهارشنبه 98/03/22
وانت زامیاد (ساده)
92,000,000
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
وانت زامیاد(آپشنال) 96,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
آریو (اتوماتیک) 142,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
چانگان cs۳۵ 186,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک 316,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سیتروئن c۳ 373,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22

 

 

قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن) 384,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
وانت آریسان 57,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سمند lx 85,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سمند ef۷
89,000,000
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سمندef۷دوگانه سوز 92,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سمندef۷دوگانه کد۱۶ 94,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سمند سورن 101,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سمند سورن توربو ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
دنا 117,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس/۲ایربگ 120,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
دنا پلاس/۴ایربگ 155,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
186,000,000
ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
دنا پلاس توربو/۴ایربگ ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو glx ۴۰۵ 80,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز 84,500,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو slx ۴۰۵ 89,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو پارس. کد ۲۹ 101,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو پارس. کد ۳۲ 100,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز 105,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو پارسlxکد ۱۳ 127,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو پارسlxکد15 129,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژوپارسlxکد۱۶ 118,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژوپارسlxکد۱۷ 120,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژوپارس اتوماتیک 120,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو۲۰۷دنده‌ای 123,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو۲۰۷اتوماتیک 174,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک 175,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲ 94,500,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو۲۰۶.تیپ۵ 113,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو۲۰۶.صندوقدار 113,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو ۳۰۱ ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو ۲۰۰۸ 340,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پژو ۵۰۸ ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رانا LX 88,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
دانگ فنگ H۳۰ Cross 140,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
دانگ فنگ S۳۰ 143,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22

 

 

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ ۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنو تندر E۲ 129,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنو تندر پلاس دنده‌ای ۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنو تندر پلاس اتوماتیک 188,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
هایما اس ۵ توربو (S۵) 282,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
هایما اس ۷ توربو (S۷) 306,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پیکاپ دوکابین فوتون 301,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنو کپچر 505,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
سوزوکی ویتارا 505,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22

 

 

قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای 100,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای 101,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶ 130,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶ 171,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶ 134,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶ 178,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
برلیانس کراس اتومات۱.۶ 188,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنو تندر ۹۰ 132,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنو پارس تندر 138,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
مدل خودرو قیمت بازار (تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای 150,000,000 ساعت 10:00 ،چهارشنبه 98/03/22
رنو ساندرو - اتوماتیک 191,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای 169,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
رنوساندرواستپ‌وی-اتومات 205,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22
پیکاپ دوکابین ریچ 195,000,000 ساعت 10:00 ، چهارشنبه 98/03/22

 

توضیحات قیمت خودرو چهارشنبه 98/03/22

*قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید