شمانیوز
کد خبر : 901567

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت فولاد خوزستان در تاریخ 1398/3/19 در اهواز سالن اجتماعات گیت بوستان برگزار شد و سهامداران به تقسیم 1000ریال سود به ازای هر سهم رأی مثبت دادند.

به گزارش خبرنگار شمانیوز و به نقل از روابط عمومی فولاد خوزستان: این جلسه با حضور 81  درصدی آغاز به کار کرد. در ابتدای این جلسه محمد کشانی مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان گزارش جامعی ارائه نمود . وی افزود :کیفیت جهانی محصولات و مشتری مداری براساس انعطاف پذیری در نوع تولید محصول مطابق با نیاز بازار، دو مزیت مهم و راهبردی شرکت فولاد خوزستان است.در ادامه جلسه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت و به سمع سهامداران حاضر در جلسه رسید.

                                                      صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  19/03/1398

                                        شرکت فولاد خوزستان ( سهامی عام ) - شماره ثبت 3199- شناسه ملی 10101138294

پیرو آگهی دعوت مندرج در روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات به شماره 27282 مورخ 25/02/1398 ، گسترش صنعت,معدن و تجارت به شماره 1290 مورخ 25/02/1398 و دنیای اقتصاد به شماره  4608 مورخ 25/02/1398، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد خوزستان( سهامی عام ) برای سال مالی منتهی به 29/12/1397 رأس ساعت 30/10 صبح روز یک شنبه مورخ 19/03/1398 با حضور اعضاء هیات مدیره ، مدیر عامل ، حسابرس مستقل و بازرس قانونی ، نماینده سازمان خصوصی سازی ، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار و دارندگان  08/81 درصد از کل سهام شرکت به شرح لیست پیوست  در اهواز –گلستان – بلوار فروردین خیابان آبان گیت بوستان - تالار اجتماعات تشکیل و پس از قرائت آیاتی از کلام‌ا... مجید و حصول اطمینان از حد نصاب لازم ، هیأت رئیسه مجمع در اجرای ماده  101  لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب اسفندماه  1347  و ماده 22 اساسنامه بشرح ذیل انتخاب گردید.  

رئیس مجمع   :  آقــای مهدی رضائی به شماره ملی 0452573165

نظـار مجمع  : آقایان امیرحسین نادری به شماره ملی 1289433070– محمد مهدی مومن زاده  به شماره ملی 1189371146

منشی  مجمع  : آقــای  علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی 1755382960

پس از قرائت دستور جلسه توسط رئیس مجمع و استماع گزارشات هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت ، تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید  :

1- گزارش فعالیت هیات مدیره و صورتهای مالی تلفیقی گروه و شرکت اصلی منتهی به 29/12/1397 مشتمل بر ترازنامه به تاریخ 29/12/1397 ، صورت سود   ( زیان ) و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید.

2- موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگرآریا  به شناسه ملی 10100617632بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت  دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به 29/12/1398 انتخاب و اختیار تعیین حق الزحمه به هیات مدیره تفویض گردید.

3- بازرسان اعم از اصلی و علی البدل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و ممنوعیتهای منـدرج در اصل 141 قانـون اساسی و مـواد 111و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ یک از بازرسان نمی باشد .

4- روزنامه اطلاعات و گسترش صنعت ، معدن و تجارت بعنوان روزنامه های کثیرالانتشار شرکت برای سال 1398 انتخاب گردید.

5- کلیه معاملات مشمول ماده 129 لایحه اصلاحی قانون تجارت بشرح یادداشت 35 صورتهای مالی مورد تنفیذ مجمع عمومی واقع و بر رعایت کامل مقررات مربوطه تاکید گردید .

6- در اجرای ماده 110 لایحه اصلاحی قانون تجارت اشخاص حقوقی زیر برای مدت 2 سال به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب گردیدند:

1-6- شرکت گروه توسعه اقتصادی پایندگان(سهامی خاص)به شناسه ملی 10103804083

2-6- شرکت سرمایه گذاری سامان مجد (سهامی خاص)به شناسه ملی 10102844772

3-6-شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان  (سهامی عام)به شناسه ملی 10420358245

4-6-شرکت سرمایه گذاری استان خوزستان (سهامی عام)به شناسه ملی  10860903365

5-6-شرکت سرمایه گذاری استان گیلان (سهامی عام)به شناسه ملی 10720243977

7 - مجمع از محل سود سالجاری  به مبلغ 31.550.369 میلیون ریال مقررنمود ، مبلغ 19.048.697 میلیون ریال ( به ازاء هر سهم  1000 ریال )  ظرف مهلت مقرر طبق مفاد مواد 239 و 240 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 با اولویت سهامداران خرد و در خصوص سهامداران عمده به تناسب درصد سهام پرداخت گردد . مضافا" مبلغ 2.500 میلیون ریال (ناخالص) به عنوان پاداش هیات مدیره دروجه اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره پرداخت گردد .

با توجه به خاتمه جلسه در ساعت 30/12 و کفایت مذاکرات ، هیات رئیسه به آقای نادر چهارلنگی نژاد با حق توکیل به غیر وکالت دادند تا نسبت به ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

مجمع خوزستان2

 

مجمع خوزستات 3

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید