شمانیوز

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/26 + جدول

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/19 + جدول

 

قیمت خودرو یکشنبه98/03/26 گروه خودروسازی سایپا

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
سایپا ۱۱۱ (سفید)
51,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26 
سایپا ۱۱۱ (تنوع رنگ)
51,600,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سایپا ۱۳۱ (سفید)
46,200,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سایپا ۱۳۱ (تنوع رنگ)
46,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سایپا ۱۳۲ (سفید)
48,900,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سایپا ۱۳۲ (تنوع رنگ)
49,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سایپا ۱۵۱
46,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا (سفید)
54,600,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا (تنوع رنگ)
54,900,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26

 

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
تیبا دوگانه‌سوز (سفید)
59,700,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا دوگانه‌(تنوع رنگ)
59,900,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا ۲- رینگ فولادی(سفید)
59,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا2 - رینگ فولادی(تنوع رنگ)
59,800,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا۲-رینگ آلومینیومی(سفید)
60,700,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
تیبا 2 رینگ آلومینیومی(تنوع رنگ)
۶۱,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
ساینا (رینگ فولادی)
61,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
ساینا (رینگ آلومینومی)
۶۳,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
ساینا اتوماتیک
79,000,000
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
کوییک اتوماتیک
101,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
وانت زامیاد
90,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
وانت زامیاد (ساده)
91,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
وانت زامیاد(آپشنال)
95,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
آریو (اتوماتیک)
138,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
چانگان cs۳۵
194,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
کیاسراتو۱۶۰۰دنده ای
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
کیاسراتو۲۰۰۰ اتوماتیک
316,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سیتروئن c۳
362,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26

 

قیمت خودرو یکشنبه 98/03/19 گروه خودروسازی ایران خودرو

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
سیتروئنc3(گرمکن)
367,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
وانت آریسان
56,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سمند lx
87,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سمند ef۷
90,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سمندef۷دوگانه سوز
92,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سمندef۷دوگانه کد۱۶
94,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سمند سورن
98,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دنا تیپ 2
116,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دنا(تیپ 1)
113,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
دنا پلاس (تیپ 1)
163,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دنا پلاس(تیپ 2)
168,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دنا پلاس توربو/۲ایربگ
178,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دنا پلاس توربو/۴ایربگ
۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو glx ۴۰۵
82,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژ,glx۴۰۵دوگانه سوز
84,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو slx ۴۰۵
86,500,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو پارس. 
104,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو پارس. کد ۳۲
100,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
پژو پارس.دوگانه سوز
107,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو پارسlxکد ۱۳
127,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو پارسlxکد15
129,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژوپارسlxکد۱۶
118,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژوپارسlxکد۱۷
120,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژوپارس اتوماتیک
156,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو۲۰۷دنده‌ای
134,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو۲۰۷اتوماتیک
180,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو۲۰۷صندوقداراتوماتیک
178,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
پژو۲۰۶.تیپ۲
87,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو۲۰۶.تیپ۵
110,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو۲۰۶.صندوقدار
109,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو ۳۰۱
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو ۲۰۰۸
333,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پژو ۵۰۸
۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رانا LX
81,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دانگ فنگ H۳۰ Cross
133,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
دانگ فنگ H30 (تیپ 2)
137,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26


 

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
رنو تندر پیکاپ
۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو تندر E۲
133,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو تندر پلاس دنده‌ای
۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو تندر پلاس اتوماتیک
181,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
هایما اس ۵ توربو (S۵)
284,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
هایما اس ۷ توربو (S۷)
310,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پیکاپ دوکابین فوتون
310,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو کپچر
505,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
سوزوکی ویتارا
525,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26

 

قیمت خودرو شنبه 98/03/18 گروه خودرو سازی پارس خودرو

مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
برلیانسH۲۲۰ دنده‌ای
102,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
برلیانسH۲۳۰ دنده‌ای
103,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
برلیانسH۳۲۰دنده‌ای۱.۶
130,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
برلیانسH۳۲۰اتوماتیک۱.۶
169,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
برلیانسH۳۳۰دنده‌ای۱.۶
131,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
برلیانسH۳۳۰اتوماتیک۱.۶
179,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
برلیانس کراس اتومات۱.۶
187,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو تندر ۹۰
132,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو پارس تندر
134,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
مدل خودرو قیمت بازار(تومان) ساعت و تاریخ
رنو ساندرو - دنده‌ای
134,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنو ساندرو - اتوماتیک
183,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنوساندرواستپ‌وی-دنده‌ای
161,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
رنوساندرواستپ‌وی-اتوماتیک
196,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26
پیکاپ دوکابین ریچ
196,000,000
ساعت 10:00 ، یکشنبه98/03/26

 

توضیحات قیمت خودرو یکشنبه 98/03/26

*قیمت‌های بازار بصورت رسمی در تاریخ به روز رسانی با همکاری ۱۴ نمایشگاه اتومبیل در شهر تهران در سایت ثبت می‌شود. *بهای فروش شامل هزینه‌های مالیات (بر مبنای ۹%) و عوارض ارزش افزوده شماره گذاری و بیمه شخص ثالث (۳۰۸ میلیون) و حق گارانتی است. *قیمت‌های درج شده صرفا قیمت پیشنهادی فروشندگان می‌باشد و ممکن است خرید وفروش با قیمت‌های متفاوتی انجام شود. منبع / ایران جیب

 

آیا این خبر مفید بود؟
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید


روی خط رسانه