شمانیوز
شما نیوز

از سوی وزیر اقتصاد انجام شد؛

ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد

وزیر اقتصاد بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه ای را برای کلیه بخش های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.

ابلاغ بخشنامه مقابله با فساد در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد

وزیر اقتصاد بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت، بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی بخشنامه ای را برای کلیه بخش های این وزارتخانه صادر و ابلاغ کرد.

 بر اساس قانون ارتقای سلامت اداری به منظور تقویت نظارت و بازرسی و افزایش دقت و سرعت در کشف سوء جریانات اداری و پیشگیری و مقابله با مفاسد اقتصادی این بخشنامه جهت اجرا در کلیه حوزه های ستادی وزارت متبوع سازمانها مؤسسات و دستگاههای تابعه و وابسته و یا تحت مدیریت این وزارتخانه و واحدهای استانی مربوطه ابلاغ می‌شود.

1-با استناد به بند (الف) ماده ۹ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد و در راستای شرح وظایف مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات کلیه کارکنان حوزه ها و دستگاههای فوق الذکر مکلفند علاوه بر همکاری و ارائه پاسخ استاد اطلاعات مدارک بانکهای اطلاعاتی و سامانه های نرم افزاری مورد نیاز تحقیقات و بازرسی را بلافاصله در اختیار بازرسان منتخب مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات قرار دهند.

2- به منظور ارتقاء توان کارشناسی و انجام امور بازرسی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات می تواند، نسبت به بکارگیری کارشناسان و متخصصان حوزه ها و دستگاههای مذکور با هماهنگی بالاترین مقام دستگاه اقدام نماید؛ مسئولین ذی ربط مکلفند همکاری لازم را به عمل آورند.

3- هرگونه عزل انتصاب و با ابقاء مدیران بازرسی با عناوین مشابه صرفاً با تأیید مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات مجاز خواهد بود.

4-حوزه ها و دستگاههای مزبور مکلفند در اجرای راهبردها و برنامه های وزارت متبوع نسبت به شناسایی نقاط آسیب پذیر و گلوگاه های فساد و برای رفع آنها در بستر سامانه مدیریت ریسک فساد مطابق با رویه ها و شیوه های اعلامی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات اقدام نمایند.

5-مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاههای موصوف مکلفند هرگونه طرح دعوی حقوقی و کیفری له یا علیه کارکنان و با دستگاههای تابعه را به اطلاع مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات برسانند.

6- مدیران حقوقی حوزه ها و دستگاههای یاد شده مکلفند پس از اعلام سوء جریانات اداری دارای وصف مجرمانه توسط مرکز بازرسی، مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات نسبت به طرح دعوی و پیگیری آن در مراجع قضایی با قید فوریت اقدام نمایند.

7-حوزه ها و دستگاههای مورد اشاره مکلفند درخواستها اعلامات و شکایات مردمی ارجاعی از سوی مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات را با قید فوریت بررسی و پاسخ دهند و در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه حداکثر همکاری در راستای رفع مشکلات مردم را به عمل آورند.

این بخشنامه به پیشنهاد مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی به شکایات و مشتمل بر ۷ بند و جایگزین بخشنامه شماره ۱۴/۶۹۱۸۶ مورخ۱۴۰۲/۴/۱۲ می‌شود.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied