شمانیوز
شما نیوز

از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی و در قالب یک بخشنامه صادر شد؛

جزییات تغییرات دستمزد مبنای کسر حق‌‌بیمه در سال 1403

جزییات تغییرات دستمزد مبنای کسر حق‌‌بیمه در سال 1403

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‌‌بیمه در سال 1403 از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 2،388,728 ریال اعلام شد.

بخشنامه دستمزد مبنای کسر حق‌‌بیمه در سال 1403 از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شد و براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 2،388,728 ریال اعلام شد.

براساس این بخشنامه، حداقل مقرری بیمه بیکاری قابل پرداخت به افراد مشمول واجد شرایط نیز در سال جاری، معادل حداقل دستمزد این سال خواهد بود.

به‌گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، در پی صدور  بخشنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون‌کار در سال 1403، سازمان تأمین‌اجتماعی در بخشنامه‌ای مقررات مربوط به دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه از ابتدای سال جاری را به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ کرد.

براساس این بخشنامه، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌‌شدگان مشمول قوانین کار و تأمین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ مبلغ 2،388,728 ریال اعلام شده و سایر سطوح دستمزدی مبنای کسر حق بیمه نیز براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1402، معادل 22 درصد به‌علاوه رقم ثابت روزانه 230,026 ریال افزایش می‌یابد.

در بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین آمده است با توجه به اینکه طبق بندهای (2)، (3)، (4) و (5) تصویبنامه شورای عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت و مجرد یا متأهل، ماهیانه مبلغ 14 میلیون ریال بابت کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار به‌عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای، مبلغ 9 میلیون ریال بابت کمک هزینه مسکن کارگری، مبلغ 2 میلیون و 100 هزار ریال به‌عنوان پایه سنواتی (به شاغلانی که در سال 1403 دارای یک‌سال سابقه کار شده یا یک‌سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد) و همچنین حق تأهل پرداخت کند، لذا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار می‌بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تأمین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (39) قانون مذکور با رعایت بخشنامه‌های جدید درآمد (وصول حق بیمه) به‌هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبالغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله اضافه‌کاری و... در ستون‌ مربوطه و کسر حق‌‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه اقدام کنند.

طبق بند (5) تصویبنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تغییر حداقل دستمزد روزانه و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار در سال 1403، مقرر شده است که کارفرمایان مشمول قانون کار به کلیه کارگران متأهل اعم از مرد و زن از ابتدای فروردین ماه 1403 ماهانه مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان حق تأهل پرداخت کنند.

لازم به ذکر است حسب این بخشنامه، چنانچه براساس مصوبه هیئت‌وزیران، مبلغ حق مسکن قابل پرداخت به بیمه‌شدگان در سال 1403 افزایش یابد، کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون کار باید رقم جدید را در هنگام تنظیم صورت مزد و مزایای کارگران و پرداخت حق بیمه رعایت کنند.

به موجب بند (2) مصوبه مزبور و تبصره‌های ذیل آن و نیز دستورالعمل‌های صادره از سوی اداره‌کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جداول مربوطه، کلیه کارفرمایان مکلفند از مبلغ مزد پایه سنواتی کارگران مشمول قانون کار (اعم از کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی و فاقد طرح طبقه‌بندی مشاغل) که "دارای حداقل یک سال سابقه کار در همان کارگاه شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته است" مبلغ روزانه 70 هزار ریال، حق‌بیمه متعلقه را کسر و با رعایت ماده (39) قانون تامین‌اجتماعی و آئین‌نامه اجرایی مربوطه به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نمایند.

براساس بخشنامه سازمان تأمین‌اجتماعی، به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 01‌‌‌‌‌‌‌/01‌‌‌‌‌‌‌/1403، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه سال گذشته درج شده است، چنانچه در سال 1403 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام نکند، می‌بایست دستمزد آن‌ها مطابق این بخشنامه تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است، قرارگیرد.

در مورد بیمه‌شدگان اختیاری نیز در این بخشنامه اعلام شده است که حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری در سال 1403 معادل 2‌‌/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار خواهد بود و همچنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به‌طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1402 از رقم روزانه‌ 1,769,428 ریال بیشتر بوده است، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 22 درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 230,026 ریال افزایش می‌یابد که در هر حال از 2‌‌/1 حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، حداقل مبنای پرداخت حق‌‌بیمه بیمه‌‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد نیز در سال 1403 معادل رقم روزانه 2,388،728 ریال خواهد بود و در مواردی که دستمزد مبنای پرداخت حق‌‌بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بالاتر از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار در سال 1402 ‌باشد، می‌‌بایست ضریب دستمزد مربوطه نسبت به حداقل دستمزد مصوب شورایعالی‌کار در سال 1403 رعایت شود.

در این بخشنامه همچنین اعلام شده است که کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 01‌‌‌‌‌‌‌/01‌‌‌‌‌‌‌/1403 به بعد می‌باشد، با رعایت حداقل دستمزد سال 1403 خواهد بود. همچنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری‌بگیران بیکاری سنوات قبل که در سال 1403 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد مزبور در سال 1403 می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال 1403 ترمیم می‌شود.

متن کامل بخشنامه تعیین دستمزد مبنای کسر حق‌ بیمه در سال 1403 که از سوی میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی صادر شده است، در پایگاه رسمی اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.tamin.ir  قابل دریافت و مطالعه است.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

  • اخبار داغ
  • پربحث‌ترین ها
  • اخبار روز
  • پربیننده ترین
تبلیغات متنی