جلسه تقدیر و تشکر از پیشکسوتان صنف موتور الات کشاورزی و ساختمانی با حضور رییس اتحادیه و تمامی…

بیشتر