محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ساعاتی پیش ترور شد و به شهادت رسید.

بیشتر