`
شمانیوز
شما نیوز

واکنش سخنگوی دولت به تغییرات در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد

از خدمات سعید محمد دردولت استفاده خواهد شد

سخنگو و دبیر هیات دولت گفت: به‌دلیل تغییراتساختاری‌ که در قانون مقرر شده است و حکم قانونبودجه امسال، رئیس دبیرخانه شورایعالی مناطق آزادتجاری-‌صنعتی و ویژه اقتصادی از سوی وزیر اموراقتصادی و دارایی منصوب ‌می‌شود.

از خدمات سعید محمد دردولت استفاده خواهد شد

علی بهادری‌جهرمی اظهار کرد: با توجه به تغییراتی که درقانون احکام دائمی آمده بود و در بودجه امسال از سویمجلس شورای اسلامی بر آن تاکید و به نوعی تکمیلشد، ساختار دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تغییر کرد.

وی ادامه داد: با این تغییرات، مجموعه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی از مجموعه نهادریاست جمهوری منفک و به وزارت امور اقتصادی ودارایی منتقل شد.

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت توضیح داد: بر اساستغییراتی که در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه‌۱۴۰۱ درمجلس اعمال شد، طبق بند‌(ز) تبصره‌۱۸، مصوب شد کهکلیه امور اجرایی، مدیریتی، ساختار و تشکیلات مربوطبه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری-‌صنعتی و ویژهاقتصادی کشور از سوی وزیر امور اقتصادی و داراییانجام شود.

دبیر هیات دولت تصریح کرد: بر این اساس ضروری بودوزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس شورای‌عالی مناطقآزاد را منصوب ‌کند.

بهادری گفت: تغییرات مدیریتی در دبیرخانه این شوراباتوجه به تغییر ساختاری صورت گرفت و آقای نصراللهابراهیمی از سوی وزیر محترم اقتصاد به‌عنوان سرپرستدبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری–صنعتی و ویژهاقتصادی منصوب شدند.

دبیر هیات دولت ضمن تقدیر از خدمات و تلاش‌هایسعید محمد در دوره مسئولیتی خود گفت: همچون قبل ازخدمات آقای سعید محمد در دولت استفاده خواهد شد.

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۱ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied

این خبر را از دست ندهید
دیگر رسانه ها