برنامه های اجرایی نهضت ساخت داخل در سال 99 از سوی وزارت صمت ابلاغ شد؛

برنامه های اجرایی نهضت ساخت داخل در سال ۱۳۹۹ با اولویت زمانبندی، راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر…

بیشتر
تبلیغات متنی