شمانیوز
شما نیوز

فال انبیا |فال انبیا روزانه

فال انبیا روزانه | فال انبیا فردا شنبه 26 اسفند 1402 را اینجا بخوانید

در خبر زیر فال انبیا شنبه 26 اسفند 1402 را بخوانید.

فال انبیا روزانه | فال انبیا فردا شنبه 26 اسفند 1402 را اینجا بخوانید

​به گزارش شمانیوز :فال انبیا روشی است که در برخی فرهنگ‌های اسلامی برای پیش‌بینی آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد. درفال انبیا ، شخص به صورت تصادفی به زندگی یکی از انبیای الهی مرتبط خواهد شد. سپس در فال انبیا  با مطالعه و بررسی زندگی انبیا و مهمترین وقایع آن‌ها، شخص می‌تواند پیش‌بینی‌هایی درباره آینده خود داشته باشد و الهام گرفته از زندگی و اعمال انبیا، به بهبود وضعیت زندگی خود بپردازد. البته در فال انبیا بر اساس اعتقادات دینی است و برخی افراد به آن اعتقاد دارند و برای بهبود وضعیت خود از آن استفاده می‌کنند.در ادامه فال انبیا فردا شنبه 26اسنفد 1402 را بخوانید.

 فروردین

حضرت آدم(ع)

  شود اوضاع مطلوبی فراهم 

    چو در فال تو آمد نام آدم(ع) 

که اوضاع تو را می پاشد از هم

ولی، از فکر شیطان برحذر باش 

ای صاحب فال بدان و آگاه باش که ستاره بختت بلند است و همواره آنچه را از پروردگار خواسته‌ای، بر تو ارزانی داشته است، پس شکرانه نعمت بجای آور و در هرکاری بخدا توکل کن و از مکر شیطان و شیطان‌صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع و جدل بگریز .

اردیبهشت

حضرت شیث(ع)

  چو در فال تو آمد حضرت شیث (ع)

   مخور ،اندوه دنیا را به هر حیث

  که این دنیای مکار ، جفاکار 

   نه با موران وفا کرده نه با لیث

ای صاحب فال . اندوهگین و غمناک مباش و به دنیا دل مبند و به فکر دنیا مباش. آنچه مشیت الهی باشد پذیرا باش و خود را بیهوده میازار که این دنیای غدار و حیله‌گر و جفاکار، نه به مورچگان ضعیف وفاکرده نه بر «لیث» قدرتمند؛ پس از هر جهت آسوده‌خاطر باش و به آنچه از طرف خداوند برای تو مقرر گردیده اکتفا کن و دعا کن که اوضاع و احوال تو همیشه خوب باشد. ان‌شاءالله. شکر نعمت به جای آر که گفته‌اند:

شکر نعمت ،نعمتت افزون کند / کفر،نعمت از کفت بیرون کند

خرداد

حضرت ابراهیم (ع)

چو آمد نام ابراهیم (ع) در فال 

  به سامان می‌رسد ، کار تو امسال 

 رضایش را بدست آور، به هر حال 

بکن، شکرانه لطف خداوند 

ای صاحب فال! این نیّت که کرده‌ای به غایت خوبست و از غم رها گردی. قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شرّ آنها نگاه داشت. خداوند در روزی به روی تو بگشاید. تو را چشم زخمی رسیده ؛ اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می‌خواهد بدان می‌رسی . روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد؛ اما روزهای دیگر در میان خصومت مرو تا به سلامت باشی.

تیر

حضرت داوود(ع)

   چو در فال تو آمد نام حضرت داوود(ع) 

 به دولت می‌رسی ای جان من زود 

 به دولت، می‌رسی آن سان که خواهی 

به شرط آنکه دل بندی به معبود 

ای صاحب فال! بشارت باد تو را که بر قومی مهتری کنی و جمله در فرمان تو باشد. چند روزی در اندوه بوده‌ای، صبر کن و خود را نگه دار. ممکن است رنجی به تو برسد که خدا تو را نگاه داشت و به خیر خواهد گذشت . تا چند روز دیگر خشنود می‌شوی و اگر غایبی داری خبری از او می‌رسد و کارها به مراد تو خواهد شد ان‌شاء‌الله .

مرداد

حضرت اسحاق(ع)

چو در فال تو آمد، نام اسحاق (ع)

 بدان،هستی به محبوبی، تو مشتاق

 که عشق جانگداز آن دلارام

تو را هم شهر می‌سازد در آفاق

ای صاحب فال ،و ای نکو اقبال، بدان که با این حال، کسی را دوست می‌داری که بروز ابراز نداری و در آتش عشق جانگداز او می‌سوزی و می‌سازی؛ اما او به تو التفاتی ندارد ولی بدان که این عشق جانسوز ،برای تو موهبتی است بزرگ که از طرف خداوند در قلبت به ودیعه گذاشته شده است که بوسیله آن به آنچنان شهرتی برسی که در دنیا بلند آوازه گردی و از برکت آن شهرت اقتدار پیدا کنی.

شهریور

حضرت عیسی (ع)

چو در فال تو آمد نام عیسی (ع)

  شود آسوده فکرت از غم‌ها 

  مقامی برتر از افسانه یابی 

   اگر باشی تو هم از قوم ترسا

ای صاحب فال ! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور گردند و هر روز عزت یابی . با آدم خوب همنشینی کن و سفری در پیش داری برو که نیک است و نعمت بسیار یابی . هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست و از برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را نگه می دارد و اگر کسی در غربت داری به زودی برسد. بر دشمن ظفر یابی و هر نیت که داری خوب است به مراد دل برسی .

فال انبیا

 مهر

حضرت موسی(ع)

 چو در فال تو آمد نام موسی (ع) 

 مصون مانی تو از کید پری سا 

شود روح تو زین پس آنچنان شاد 

  که گوئی بر تو به نوزاد نگیسا 

ای صاحب فال! بدان که در فکر چیزی هستی که در آن فرومانده و عاجز شده‌ای. غم مخور که مرادت حاصل شود. پیش از این تو را بسیار غم و اندوه رسیده بود. خداوند به تو عوض خیر دهد و کارت به زودی بالا گیرد و دلت به سبک‌باری مشغول خواهد شد. با کسی عهدی خواهی کرد، که خوب است و اگر غایبی داری خبر خوشی به تو رسد و کارتو به اتمام رسد و اگر دست بر خاک زنی زر شود. هر چند توانی صدقه بده تا از خوف ایمن باشی و به مقصد برسی. ان‌شاءالله.

آبان

حضرت نوح(ع)

 چو در فال تو آمد حضرت نوح(ع)

  شود احوال بیمار تو بهبود 

شفا یابی تو از لطف خداوند 

شود اندوه بسیار تو محدود 

ای صاحب فال، تو در موقعیتی قرار گرفته‌ای که روح تو در عذاب است و رنج بسیار تحمل می‌کنی؛ ولی با استعانت از ذات پروردگار به زودی روح تو از هرتفکر ناصوابی آسوده می‌گردد و از گرفتاری‌های موجود خلاص می‌گردی و کاری شایسته به تو پیشنهاد می‌شود که از آن کار بهره‌مند خواهی شد و از بند خیالات واهی ، نجات پیدا خواهی کرد و آسوده‌خاطر می‌شوی، ان‌شاءالله.

آذر

حضرت هارون (ع)

چو در فال تو آمد ،نام هارون (ع) 

شود ،سرمایه کار تو افزون 

  از این سرمایه، همچون، حاتم طی

به بخشا،نی،بنه مانند قارون 

ای صاحب فال در اثر مساعدت و نزدیکی با یکی از بستگان ، رونقی در زندگی تو حاصل می‌گردد که سرمایه کارت بالا می‌گیرد و پیشرفت شگرفی خواهی داشت؛ پس شکرانه این لطف خداوندی،  از آن سرمایه به دیگران نیز انفاق کن و از بخل و حسد بپرهیز تا در دنیا و آخرت رستگار شوی، ان‌شاءالله.

دی

حضرت یوسف (ع)

 چو در فال تو آمد، نام یوسف(ع)

 شوی از راز پنهانی ، تو واقف 

 که با افشای این راز نهانی 

 تو پیدا می‌کنی چندین مخالف 

ای صاحب فال، بخت با تو یار است وحامی تو کردگاراست، تو در حمایت پروردگار، از دست اشرار گزندی نخواهی دید. رازی دردل داری، آن‌را نگهدار و باکسی در میان مگذار که مورد حسد قرار گیری. آن را به مشیت الهی واگذار که خداوند با توست و تو شکرانه این موهبت الهی را به جای آور و تقوی پیشه باش تاکامروا گردی، ان‌شاءالله.

بهمن

حضرت یعقوب(ع)

 چو در فال تو آمد ، نام یعقوب(ع) 

 شود عضوی ز اعضای تو معیوب 

 ولی با همت و لطف خداوند 

شود آن عضو تو هم خوب 

ای صاحب فال ،از جنگ و جدال و نزاع فامیلی بر حذر باش که احتمال دارد عضوی از اعضای بدن تو نقصان پذیرد که به کرم و لطف کردگار به زودی بهبود می‌یابد و اگر گم کرده یا مسافری داری که از آن بی‌خبری ،خبر خوشی به تو می‌رسد و تو را از نگرانیها نجات خواهد داد، پس شکر خدای را بجای آر و از انفاق به مستحق دریغ نکن تا پیوسته سالم و سلامت باشی، ان‌شاءالله.

اسفند

حضرت یحیی(ع)

چو در فال تو آمد ، نام یحیی(ع)

  شود اسباب آسایش،مهیا 

  مخور هرگز غم امروز خود را 

    بکن اندیشه بهبود فردا

ای صاحب فال ، برتو بشارت باد که به زودی اسباب آسایش تو فراهم می‌گردد و از غم و اندوهی که داری خلاص می‌شوی و اگر هر قصدی داشته باشی امکان آن فراهم می‌شود. سعی کن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی که گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهتر بگیری و هر روزت را بهتر از روز پیش گردانی و شکر خدای بجای آری که موفق و رستگار خواهی شد، ان‌شاءالله.

 

آیا این خبر مفید بود؟
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
جهت مشاهده نظرات دیگران اینجا کلیک کنید
copied